Foton från Iris rundabordssamtal i
Almedalen 2022

Foton från Iris rundabordssamtal i Almedalen 2022 | #möjliggörplats | Iris.se

Foton från Almedalen 2022

Den 5 juli arrangerade Iris rundabordssamtal i Almedalen. Nio bord, 90 deltagare från politiken, intresseorganisationer, näringsliv, funktionshinderorganisationer och branschforum deltog tillsammans med 10 engagerade medborgare som tack vare Iris Almedalspartners fick möjlighet att resa till Visby och delta i samtalen.

I dessa samtal om demokrati, kompetensförsörjning, vård, arbetsmarknad och inkludering identifierades flaskhalsar och formulerades förslag till lösningar på hur vi inkluderar fler på arbetsmarknaden och i samhället överlag.

Foto: Jonas Borg

Translate »