Iris Samtalsforum i Almedalen 2022

Den 5 juli kl 16-17 arrangerar och faciliterar Iris runda bords-samtal på olika teman med engagerade medborgare, politiker, organisationer, partners och andra intressenter. Vi skapar en arena för olika röster och aktörer att mötas och bidra till nya lösningar!

Vill du bidra i
något av samtalen?

Anmäl ditt intresse till
Lisa Gustafsson »

5 x Runda bord-samtal

1. Tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad

Företagen skriker efter arbetskraft och ändå är arbetslösheten stor. Var finns flaskhalsarna? Vilket stöd önskar de som står utanför arbetsmarknaden och vad behöver företagen? Hur snabbar vi på vägen in på arbetsmarknaden? Vad gör de arbetsgivare som lyckas?

2. Utbildning för alla

Generellt sett är personer med funktionsnedsättning som grupp, överrepresenterade när det gäller lägre utbildningsnivå, lägre inkomst och sämre förankring på arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Vi vet att gymnasiekompetens är avgörande för framtiden. Och med det livslånga lärandet blir Upskill och Reskill allt mer angeläget för alla. Hur säkrar vi att vi inte tappar en hel grupp längs vägen? Hur säkrar vi utbildning för alla? Vad har fungerat tidigare och vad behövs för att studier ska bli tillgängliga för flera?

3. Den moderna vården

E-hälsomyndighetens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hur långt har vi kommit? Finns det risk att vi tappar människor på vägen som inte hänger med i den digitala utvecklingen? Hur kan digitaliseringen bidra till en mer jämlik och jämställd hälso- och sjukvård?  Och kan digitalisering öka kompetensförsörjningen av personal till vården? Vilket stöd önskar vårdaktörerna för att kunna säkra kompetens?

4. Ett mångkulturellt Sverige

Diskriminering och även omedvetna fördomar försvårar möjligheter för etniska minoriteter att etablera sig i det svenska samhället, vilket leder till segregation och utanförskap. Forskningen visar gång på gång att kulturell mångfald är berikande, ändå nyttjas potentialen inte tillräckligt. Vad behövs för att ditt namn inte ska spela någon roll i vårt samhälle? Var hittar vi goda exempel och hur kan vi samverka för att fler ska känna sig inkluderade, oavsett bakgrund?

5. Ett inkluderande samhälle

Utan Agenda 2030:s mål om god utbildning och ett hållbart arbetsliv får vi svårt att nå demokrati och inkludering. Men vad händer när personer med synnedsättning inte längre kan få färdtjänst? Hur gör man som arbetsgivare när man måste betala sina döva medarbetares teckenspråkstolks-kostnader?  Hur bygger vi hjärnsmarta kontor? Hur kan vi hjälpas åt att göra rätt från början där universell utformning är en nyckel?

Samtalen äger rum tisdagen den 5 juli kl 16-17 på Iris arena i Bonnier Lounge, Strandvägen 4 i Visby.  Läs mer i Almedalsprogrammet. 

Vill du bidra i något av samtalen? Kontakta Lisa Gustafsson och lämna din intresseanmälan. Hoppas vi ses i Almedalen!

Translate »