Iris i Almedalen 2023 –
Så bryter vi långtidsarbetslösheten

Vi deltog med ett seminarium i samarbete med Dyslexiförbundet samt med en workshop med fokus på konkreta lösningar för att möjliggöra plats för fler på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning är en utmaning för stora delar av näringslivet. Samtidigt är arbetslösheten stor, särskilt bland personer med funktionsnedsättning. Men det finns arbetskraft som inte tas tillvara. Iris huvudfokus i Almedalen var att möjliggöra plats för fler på arbetsmarknaden. Det gjorde vi genom ett öppet seminarium; Har du råd att missa min kompetens? samt en workshop med inbjudna gäster.

Så kan de svenska företagen stärka sin konkurrenskraft

– Vi pratar om personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Jag vill att vi vänder på begreppet och pratar om alla de arbetsgivare som står långt ifrån de personer som har en funktionsnedsättning, säger Evalena Habel, tillgänglighetsansvarig på Iris.

Under Almedalsveckan var Iris inbjudna av Dyslexiförbundet för att medverka i ett samtal med rubriken Har du råd att missa min kompetens? på Almedalstemat “Alla röster ska höras”. Samtalet hölls på Estradvagnen som stod på ungefär samma plats där Olof Palme höll sitt tal 1968, som blev starten för Almedalsveckan.

Så bryter vi Långtidsarbetslösheten | Fler personer med funktionsvariationer ska få jobb | Almedalsveckan 2023 | Iris.se

Huvudfokus i samtalet var Maria och Krikke som berättade om sina egna erfarenheter av läs- och skrivproblematik. Medverkade gjorde även ordförande för Dyslexiförbundet  Catrine Folcker och Iris ansvariga för tillgänglighets- och inkluderingsfrågor,  Evalena Habel. Samtalet leddes av Lisa Gustafsson och livesändes.

Se flera bilder från seminariet Har du råd att missa min kompetens? »

Se hela seminariet här. Sändningen är teckentolkad.

Workshop – så bryter vi långtidsarbetslösheten

Under Almedalsveckan 2022 skapade vi en arena för olika aktörer att mötas. Totalt deltog 90 personer i samtal för att identifiera flaskhalsar och problem som behöver lösas för att fler personer ska få plats på arbetsmarknaden.

Sammanfattningen från förra årets samtal var utgångspunkten i den workshop som vi arrangerade 2023 med 12 nyckelpersoner där vi alla, utifrån olika perspektiv, diskuterade hur vi gemensamt kan knäcka långtidsarbetslösheten.

Representanter från intresseorganisationer, arbetsförmedlingen, fackförbund, riks- och kommunpolitik, arbetsgivare och civilsamhället deltog i ett mycket engagerat, konstruktivt och intressant samtal under ledning av Lisa Gustafsson.

Tillsammans påbörjade vi en actionplan för att kunna ta nästa steg och möjliggöra plats för fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Och i höst fortsätter vi jobba fram lösningar tillsammans!

Se flera bilder från workshopen Så bryter vi långtidsarbetslösheten »

Så bryter vi Långtidsarbetslösheten | Fler personer med funktionsvariationer ska få jobb | Almedalsveckan 2023 | Iris.se

Workshop i Almedalen 2023

Translate »