Iris i Almedalen 2024 –
Skollagen ska gälla alla och nästa steg för att knäcka långtidsarbetslösheten

Vi arrangerade ett rundabordssamtal om rättvis tillämpning av skollagen samt en workshop om hur vi möjliggör plats för fler på arbetsmarknaden.

Under Almedalsveckan 2024 fortsatte vi att fördjupa våra förslag på lösningar för att knäcka långtidsarbetslösheten, som vi tidigare presenterat på ett riksdagsseminarium. Vi arrangerade även rundabordssamtal om en rättvis tillämpning av skollagen för alla. Dessutom deltog vi som experter på andras arenor och modererade viktiga samtal om inkludering på arbetsmarknaden.

Lagen ska gälla alla – om rättvis och jämlik utbildning för alla inom vuxenutbildningen

I Iris första rundabordssamtal i Almedalen deltog riksdagspolitiker, företrädare för Sveriges kommuner och regioner (SKR), intresseorganisationerna Attention och Funktionsrätt Sverige, branschorganisationerna Almega utbildningsföretagen och Vuxenutbildning i samverkan (VIS). Syftet med samtalet var att lyfta problematiken kring ojämlik utbildning inom vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättningar, dess konsekvenser, och att ta nästa steg mot en förändring av skollagen.

Oavsett bakgrund eller förutsättningar, bör alla få tillgång till en rättvis och jämlik utbildning. En jämlik skollag är avgörande för att skapa en inkluderande arbetsmarknad i framtiden.

Bilder från rundabordssamtal ”Lagen ska gälla alla”

Så knäcker vi långtidsarbetslösheten och tar vara på outnyttjad arbetskraft

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för näringslivet, samtidigt som arbetslösheten är hög bland vissa grupper, såsom personer med funktionsnedsättningar eller med utländsk bakgrund. Under Iris workshop i Almedalen 2024, med representanter från politik, näringsliv, arbetsförmedling, fackförbund, intresseorganisationer och civilsamhälle, utvecklade vi fördjupande förslag för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Inspirationen till dessa förslag kommer från en serie möten och diskussioner som startade under Almedalsveckan 2022, där Iris skapade en plattform för dialog mellan olika aktörer om inkludering på arbetsmarknaden. Genom att identifiera flaskhalsar kunde en mindre grupp under 2023 formulera åtta konkreta idéer för att tackla långtidsarbetslösheten, vilka vi presenterade i Riksdagen i januari 2024.

Workshoppen i Almedalen 2024 fördjupade diskussionerna kring några av dessa förslag. Vi är återigen inbjudna till riksdagen i höst för att presentera dessa idéer och föra dialog med riksdagsledamöter om hur vi tillsammans kan knäcka långtidsarbetslösheten och möjliggöra plats för fler på arbetsmarknaden.

Bilder från workshop ”Så knäcker vi långtidsarbetslösheten”

Experter inom utbildning, kompetensförsörjning och tillgänglighet

Iris medarbetare deltog även i samtal på andras arenor i frågor kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling, tillgänglighet, språkutbildning och hur vi genom sysselsättning kan jobba brottsförebyggande.

Iris fortsätter att vara en katalysator för förändring genom att skapa plattformar för dialog och handling. Vi ser fram emot höstens riksdagsseminarium där vi kommer att presentera våra fördjupade förslag och arbeta vidare för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och utbildning för alla.

Ett stort tack till alla som deltog och bidrog till de konstruktiva diskussionerna. Ingen enskild aktör sitter på lösningarna, det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Translate »