Iris i Almedalen

På den här sidan hittar du Iris aktiviteter i Almedalen från 2015 och framåt.

Vill du bli
Almedalspartner?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli Almedalspartner? Kontakta oss för mer information »

Det började med en lunch i becksvart mörker. Sedan dess har vi fortsatt att bidra med vår expertis under Almedalsveckan varje år: tillgänglighet och inkludering . Vi påverkar i för oss viktiga frågor och ger förslag på åtgärder för ett mer inkluderande samhälle samt arbetsmarknad. På den här sidan har vi samlat all information om Iris aktiviteter i Almedalen.

Om Iris i Almedalen

Almedalen är en plats för utbyte, dialog och möten. Varje sommar samlas tiotusentals politiker, journalister och påverkare på Gotland för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Vi ser Almedalsveckan som ett unikt tillfälle för samtal och att dela erfarenheter från våra verksamheter. Under några sommardagar lyfter vi olika perspektiv och tillgängliggör livssituationen för personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Vi sätter ljus på villkoren för nyanlända eller personer med funktionsvariationer. Vi diskuterar effektiv utbildning och hur vi löser kompetenspusslet på arbetsmarknaden.

Vi är på plats varje år. Ofta med eget program, men också som experter på andras arenor där vi bidrar i frågor om utbildning, stöd, anpassning och matchning.

Nedan kan du läsa mer om våra aktiviteter i Almedalen från 2015 och framåt.

Vill du samarbeta med oss under kommande år? Tveka inte att kontakta Lisa Gustafsson!

Iris i Almedalen 2023 –Så bryter vi långtidsarbetslösheten | #möjliggörplats | Iris

Almedalen 2023 – Så bryter vi långtidsarbetslösheten

Almedalens viktigaste samtal 2022 | #möjliggörplats | inkludera flera | Iris

Almedalen 2022 – Almedalens viktigaste samtal

Almedalsveckan 2019: Arbetslösheten bland utrikesfödda och personer med funktionsvariationer är högre; där bättre integration behövs.

Almedalen 2019 – Inkluderande arbetsmarknad

Funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på arbetsplatsen | Almedalen

Almedalen 2018 – Det livslånga lärandet

Inkluderande kommunikation - tillgänglig för alla | Almedalen | Iris.se

Almedalen 2017 – Inkluderande kommunikation

Under Almedalsveckan 2015 gav vi beslutsfattare en upplevelse i utanförskap och inkludering – med synskadades situation som ett exempel.

Almedalen 2015 – Svartkrogen

Translate »