i Magasinet

Iris i Riksdagen: Åtta förslag för att övervinna långtidsarbetslösheten

Den 31 januari ledde Iris ett seminarium i Riksdagen på temat Så knäcker vi långtidsarbetslösheten. Åtta konkreta förslag presenterades i ett program modererat av Lisa Gustafsson från Iris.

Åtta idéer om hur vi möjliggör plats för fler på arbetsmarknaden

Kompetensförsörjning en av de största utmaningarna för näringslivet, samtidigt som arbetslösheten är hög bland vissa grupper, som personer med funktionsnedsättningar eller med utländsk bakgrund. Iris seminarium belyste detta och hur vi kan nyttja dessa outnyttjade arbetskrafter.

Bakgrunden till förslagen för att minska långtidsarbetslösheten

Inspirationen till förslagen hämtades från en serie möten och diskussioner som började under Almedalsveckan 2022, där Iris skapade en plattform för dialog mellan olika aktörer om inkludering på arbetsmarknaden. Genom identifierade flaskhalsar, kunde en mindre grupp under 2023 formulera åtta konkreta idéer för att tackla långtidsarbetslösheten. Dessa blev utgångspunkten för programmet i riksdagsseminariet.

Seminarium i Riksdagen med bred uppslutning

Seminariet, inbjudet av riksdagsledamöterna Saila Quicklund (M) och Patrik Lundqvist (S), blev en mötesplats för en mångfald av röster från arbetsmarknadens alla hörn. Bland deltagarna fanns representanter från såväl politiken som näringslivet, arbetsförmedlingen, fackförbund och civilsamhället.

Under ledning av moderator Lisa Gustafsson presenterade Mikael Klein från Wiljagruppen, Fredrik Hillelson från Novare och Beredskapslyftet, Sandra Larsson från Region Gotland och Fredrik von Malmborg från Nytida de idéer som gruppen arbetat fram.
Från Arbetsförmedlingen deltog Martin Kruse och Tove Elvelid som gav sin input.

Så knäcker vi långtidsarbetslösheten – förslag och idéer

Läs våra förslag här (PDF) »

Foton: Jonas Borg

Translate »