i Magasinet

Iris i Umeå startar nya tjänsten Rusta och matcha

Umeå är första kommun ut för Iris att starta Arbetsförmedlingens nya tjänst Rusta och matcha som ska coacha arbetssökanden ut i jobb och utbildning. Tjänsten kommer att ersätta Iris befintliga matchningstjänst Stöd och matchning på orten. Stöd och matchning på övriga orter bedrivs som vanligt.

För en effektivare och mer pricksäker process till att matcha folk ut i arbete eller utbildning startar nu Arbetsförmedlingen tjänsten Rusta och matcha på uppdrag av regeringen.

Iris är en av de aktörer som fått förtroendet till att starta Rusta och matcha tillsammans med Arbetsförmedlingen. Som ett första led i att utveckla och pröva den nya matchningstjänsten kommer den att erbjudas i totalt 32 kommuner runt om i landet. För Iris Umeå har tjänsten varit valbar för arbetssökanden sedan den 31 mars.

Deltagarna i Rusta och matcha på Iris kommer att erbjudas en coach och ett personligt anpassat stöd efter individens behov. En stor del av tjänsten kommer kunna levereras på distans så att fler kan delta i tjänsten från ett större geografiskt område.

– Iris är en av de godkända aktörerna som får starta Arbetsförmedlingens nya tjänst Rusta och matcha. Till att börja med startar vi i Umeå eftersom att vi under många år bedrivit Stöd och matchning på orten med väldigt goda resultat och bästa rating enligt arbetsförmedlingens ratingsystem.

– Med Rusta och matcha får vi fortsättningsvis matcha våra deltagare mot vårt stora nätverk av arbetsgivarkontakter. Vår studie- och yrkesvägledare kommer även att vägleda dig som är öppen för att veta mer om studier och utbildningsvägar nu när studier kommer att ge bättre förutsättningar för vägar till arbete, säger Sandra Ericsson Sjöblom, tjänsteansvarig för Rusta och matcha på Iris.

Rusta och matcha är en matchningstjänst inriktat på att stötta deltagaren till både jobb och utbildning genom både rustande insatser och matchning mot arbetsgivare. Tjänstens längd är upp till ett år. Läs mer om Rusta och matcha.

För mer information om tjänsten, kontakta tjänsteansvarig Sandra Ericsson Sjöblom
+46 724 021 904 
sandra.ericsson@iris.se

Translate »