i Magasinet, Matchning

Iris Matchning, första kvalitetsauktoriserade matchningsaktören i landet

Iris Matchning är en av Arbetsförmedlingens 80 godkända leverantörer av Matchning. Det innebär matchning av arbetssökande med arbetsgivare i hela landet. Iris Matchning har som första aktör blivit godkänd som auktoriserat matchningsföretag av branschorganisationen Utbildningsföretagen.
Iris jobbmatchning

Erik Gustafsson affärsområdeschef Iris Matchning

Som medlem i branschorganisationen Utbildningsföretagen har Iris Matchning, med bolagsnamn Iris Hadar AB, befunnits uppfylla de högt ställda krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation avseende matchningstjänster. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 21 september 2021. Iris Hadar AB är därmed, som en av två aktörer, först i landet med att erhålla denna kvalitetsauktorisation.

– Auktorisationen innebär en garanti för kvalitet och etik inom matchningstjänster. Ett auktoriserat matchnings­företag måste uppfylla högt ställda krav på kvalitet inom kriterierna arbetsmarknadsrelevans, organisation, resultatuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete säger Johan Winsborn, Kvalitets- och auktorisationsansvarig på Utbildningsföretagen.

– Vi är väldigt glada för att ha blivit den första kvalitetsauktoriserade matchningsaktören i landet säger Erik Gustafsson, Affärsområdeschef Matchning på Iris.

Han fortsätter;

– Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en aktör som tar vårt samhällsansvar och att vi tillfullo tar oss an uppdraget vi ingått. I detta fall handlar uppdraget om att bistå samhället i arbetet med att minska arbetslösheten och förse Sveriges arbetsgivare med arbetskraft. Vi på Iris är stolta över vår leveransmodell, den kvalitet och de resultat vi levererar. Det faktum att vi nu är Sveriges första auktoriserade matchningsföretag förstärker stoltheten och motivationen att göra ännu mer och ännu bättre från oss avslutar Erik Gustafsson.

I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden genom utbildning, stödinsatser, matchning och anpassningar.

Bolaget, med de olika verksamhetsområdena, har även ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation inom vuxenutbildning.

Mer information om Iris Matchning
Mer om Iris
Mer om Utbildningsföretagens kvalitetsauktorisation

Kontakt:

Erik Gustafsson, Affärsområdeschef
Erik.gustafsson@iris.se

 

Translate »