i Magasinet

Iris övergår till distansundervisning

För att stoppa spridningen av coronaviruset bedriver Iris nu all vuxenutbildning (SFI och komvux) och arbetsmarknadstjänster på distans. I verksamheter med delvis öppet tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder.

Iris följer händelseutvecklingen och aktuella riktlinjer och rekommendationer. Det betyder att vi löpande har gjort och gör nödvändiga anpassningar i verksamhet, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vi håller oss uppdaterade kring regeringens  och våra huvudmäns (kommuner och Arbetsförmedlingen) beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi följer sedan 17 mars 2020 regeringens rekommendation om omställning till digital leverans av våra utbildningar och tjänster.

Vuxenutbildning på distans

Från och med onsdag 18 mars 2020 rekommenderar regeringen att all vuxenutbildning (SFI, komvux) ska bedrivas på distans för att stoppa spridningen av coronaviruset. Iris har därmed övergått till digital leverans av alla utbildningar från 18 mars 2020.  Så länge pandemin pågår kommer behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning vara stort.  Återgång till klassrumsundervisning kommer därför att ske successivt i samråd med respektive kommun. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till klassrumsundervisning igen.

Du som elev får mer information från din skola och undervisande lärare.

Arbetsmarknadstjänster på distans

Även Arbetsförmedlingen rekommenderar sedan mars månad att alla arbetsmarknadstjänster och utbildningar, så långt som möjligt, ska bedrivas via distanslösningar. Sedan 23 mars 2020 levererar vi våra tjänster på distans. I enstaka fall och uppdrag med delvis klassrumsverksamhet tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder framtagna i samråd med Arbetsförmedlingen lokalt.

Så länge pandemin pågår kommer behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning vara stort.  Återgång till klassrumsundervisning kommer därför att ske successivt i dialog med Arbetsförmedlingen. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till klassrumsundervisning igen.

Du som deltagare på någon av våra arbetsmarknadstjänster eller utbildningar får mer information från din kontaktperson.

Anpassningar på arbetsplatsen och beredskap vid ändring av rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället i stort. I enlighet med Iris riktlinjer arbetar medarbetare i möjligaste mån hemifrån. I verksamhet gör vi nödvändiga anpassningar, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till arbete från arbetsplats igen.

Mer information om covid-19 och smittläget

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Information om coronaviruset på krisinformation.se

Här hittar du mer information om coronaviruset på lätt svenska, på andra språk och på teckenspråk. Det finns även länkar till andra myndigheters sidor.

Jag är elev,  hur påverkas min studiefinansiering?
CSN har samlat information med anledning av coronaviruset, här kan du läsa mer. 

Translate »