Iris pedagogiska plattform

Vår pedagogiska plattform

Iris pedagogiska plattform formulerar vår syn på vuxnas lärande och uttrycker de grundläggande värderingar och det synsätt som kännetecknar alla våra verksamheter. Plattformen hör ihop med vår vision och värdegrund. Den formulerar de pedagogiska utgångspunkter som gör det möjligt för oss att nå vår vision.

Vår pedagogiska plattform vilar på fyra hörnstenar:

  1. Vi har höga förväntningar på oss själva och våra deltagare, vi vet att våra insatser leder mot nya mål i livet.
  2. Vi matchar våra deltagares kunskaper och erfarenheter mot nya mål och drömmar.
  3. Våra deltagares erfarenheter, mål och drömmar är utgångspunkten för utformning och innehåll i våra insatser.
  4. Det finns alltid en tydlig koppling mellan våra insatser och våra deltagares nästa steg i livet.

Hörnstenarna är bärande för vår verksamhet på så sätt att den talar om vad vi erbjuder och varför vi gör det. Framgångsrika arbetssätt skapas utifrån detta av våra skickliga pedagoger och ledare i verksamheten.
Vi vet att den pedagogiska plattformen ger effekt genom att vi följer upp hur väl vi lever upp till den i vår dagliga verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur vi tänker.