i Magasinet

Iris följer händelseutvecklingen av coronaviruset.

2020-03-17. Iris följer händelseutvecklingen av coronaviruset. Folkhälsomyndigheten bedömer risknivån för spridning av coronaviruset i det svenska samhället till ”mycket hög”. I dagsläget har vi gått över till distansundervisning. I verksamheter med delvis öppet tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder. Vi följer löpande händelseutvecklingen, regeringens, våra huvudmäns och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer.

WHO, har beslutat att klassa coronautbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning i Sverige som mycket hög. Iris har sedan utbrottet i slutet av februari följt myndigheternas rekommendationer. Det betyder att vi löpande har gjort och gör nödvändiga anpassningar i verksamhet, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vi håller oss uppdaterade kring regeringens och våra huvudmäns (kommuner och Arbetsförmedlingen) beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi följer sedan 17 mars regeringens rekommendation om omställning till digital leverans av våra utbildningar och tjänster.

Vuxenutbildning på distans

Från och med onsdag 18 mars 2020 rekommenderar regeringen att all vuxenutbildning (SFI, komvux, yrkeshögskola) ska bedrivas på distans för att stoppa spridningen av coronaviruset. Iris har därmed gått över till digital leverans av alla utbildningar från 18 mars.

Du som elev får mer information från din skola och undervisande lärare.

Arbetsmarknadsutbildning på distans från v.13

Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla arbetsmarknadsutbildningar, så långt som möjligt, ska bedrivas via distanslösningar. Distanslösningen är på plats i början av v.13.

Du som deltagare får mer information från din kontaktperson.

Medarbetare arbetar på distans

I enlighet med Iris riktlinjer arbetar medarbetare i möjligaste mån hemifrån. Medarbetare som befunnit sig i riskområden (Kina, Italien, Tyrolen, Iran, Sydkorea. Källa: Folkhälsomyndigheten) är inte i verksamhet under en karantänperiod. Alla medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, eller som har familjemedlemmar med symptom, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Information om coronaviruset på krisinformation.se.

Translate »