i Magasinet

Iris följer händelseutvecklingen av coronaviruset.

Iris följer händelseutvecklingen av coronavirusets spridning och följer aktuella riktlinjer och rekommendationer. Sedan mars 2021 har vi gått över till distansundervisning. I verksamheter med delvis öppet tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder. Vid ändring av rekommendationerna - som nu i december 2021 - har vi god beredskap för att snabbt ställa om vid behov.

Iris har sedan utbrottet i slutet av februari 2020 följt händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Det betyder att vi löpande har gjort och gör nödvändiga anpassningar i verksamhet, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vi håller oss uppdaterade kring regeringens och våra huvudmäns (kommuner och Arbetsförmedlingen) beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi följer sedan 17 mars 2021 regeringens rekommendation om omställning till digital leverans av våra utbildningar och tjänster.

Vuxenutbildning på distans/klassrum med åtgärd

I december 2021 infördes nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning i offentliga miljöer. De nya rekommendationerna innebär att ordinarie klassrumsundervisning (SFI, komvux, yrkeshögskola) kan bedrivas på plats i lokalerna och att åtgärder ska vidtas för att minska risken för smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och våra huvudmäns samt Skolverkets riktlinjer och tillämpar vidtagna försiktighetsåtgärder i all vår verksamhet.

På varje skola/skolenhet finns en plan för hur det sker, så att det blir tryggt och säkert för alla. Elever får information via sina lärare.

Arbetsmarknadsutbildning på distans

Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla arbetsmarknadsutbildningar, som normalt sker i klassrumsmiljö eller som gruppaktivitet, ska bedrivas via distanslösningar, så långt som möjligt. Uppmaningen gäller till och med 31 december 2021, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar innan dess, kan vi lokalt välja att återgå till klassrumsundervisning tidigare än 31 december 2021. Detta genomförs i sådant fall i samråd med Arbetsförmedlingen lokalt.

Du som deltagare får mer information från din kontaktperson.

Anpassningar på arbetsplatsen och beredskap vid ändring av rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället i stort. I enlighet med Iris riktlinjer arbetar medarbetare i möjligaste mån hemifrån. I verksamhet gör vi nödvändiga anpassningar, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till klassrumsundervisning igen.

Mer information om covid-19 och smittläget

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Information om coronaviruset på krisinformation.se

Här hittar du mer information om coronaviruset på lätt svenska, på andra språk och på teckenspråk. Det finns även länkar till andra myndigheters sidor.

Åtgärder mot covid-19 från 8 december (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Hur ska skolhuvudmän förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendation om att möjliggöra arbete hemifrån i viss utsträckning?

Jag är elev,  hur påverkas min studiefinansiering?
CSN har samlat information med anledning av coronaviruset, här kan du läsa mer. 

Translate »