i Magasinet

Iris vidtar försiktighetsåtgärder med anledning av corona

2020-03-06. Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av coronaviruset i det svenska samhället till ”mycket hög”. I dagsläget håller våra skolor och verksamheter öppet som vanligt men med vidtagna försiktighetsåtgärder. Vi följer löpande händelseutvecklingen, våra huvudmäns beslut och Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Arbetsförmedlingens rekommendationer.

Det betyder att vi gör nödvändiga anpassningar i verksamhet, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vi håller oss uppdaterade kring regeringens  och våra huvudmäns (kommuner och Arbetsförmedlingen) beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi samverkar med våra huvudmän och säkrar kommunikationsvägar till elever/deltagare.  Vid en eventuell snabb nedstängning av klassrumsundervisning har vi operativa planer som säkrar att alla kan nås och att undervisning  kan levereras digitalt.

I dagsläget kvarstår rekommendationerna  att individer som är friska ska gå till arbete/skola. Samtidigt är Folkhälsomyndigheten tydliga med att vi alla har ett ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att inte sprida smitta. Enligt Iris riktlinjer är medarbetare och elever/deltagare som befunnit sig i riskområden inte i verksamhet under en karantänperiod. Alla elever/deltagare och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, eller som har familjemedlemmar  med symptom, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Tror du att du kan ha smittats och visar symtom, ring 1177 för rådgivning.

Riskområden är (källa Folkhälsomyndigheten):

  • Kinas fastland inklusive Hong Kong (ej Macau)
  • Italien och Tyrolen
  • Iran
  • Sydkorea

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.  Information om coronaviruset på krisinformation.se

Translate »