i AI, Magasinet

Iris VD i panelen på branschseminariet ”AI och framtidens utbildningar”

På Iris och systerbolagen Medlearn och Iriskraft, utforskar vi nya sätt att göra lärandet bättre och mer intressant för våra elever och deltagare. I slutet av mars 2024 deltog VD Claus Forum i ett samtal om hur vi kan använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra utbildning.

På Iris och systerbolagen Medlearn och Iriskraft, utforskar vi nya sätt att göra lärandet bättre och mer intressant för våra elever och deltagare. I slutet av mars deltog VD Claus Forum i ett samtal om hur vi kan använda artificiell intelligens (AI) för att förbättra utbildning. Detta skedde på webbinariet “AI och framtidens utbildningar – hur ska vi utbilda i Sverige för att dra nytta av AI?” som anordnades av branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen.

Iris VD Claus Forum i panelen på Almegas webbinarium ”AI och framtidens utbildningar”

Förutom Claus Forum deltog bland annat Fredrik Heintz, professor i Datavetenskap vid Linköpings Universitet, ledamot av regeringens AI-kommission och ansvarig för forskarskolan i Wallenbergs AI satsning WASP samt Joakim Thulin från Berghs School of Communication.

Under samtalet stod AI:s nuvarande och framtida påverkan på utbildning, kommunikation och social inkludering i fokus. Fredrik Heintz presenterade hur AI förändrar utbildningssektorn genom nya färdigheter, bedömningsmetoder och arbetsprocesser. Joakim Thulin delade erfarenheter av att använda AI för kommunikation och innehållsskapande. AI:s roll för social inkludering är en viktig fråga för oss på Iris och om detta pratade VD Claus Forum.

Kort sammanfattat;
AI ska användas som ett verktyg i utbildning, inte för att ersätta lärarna. Genom att använda AI på rätt sätt kan vi göra lärandet mer skräddarsytt för varje elev.
Även om AI erbjuder fantastiska möjligheter, diskuterades även de utmaningar som finns. Vikten av att vara medveten om och jobba med frågor som rör rättvisa, kritiskt tänkande samt att alltid skydda elevers och deltagares integritet.

Så ser AI-framtiden ut på Iris

På Iris ser vi fram emot att fortsätta utforska hur AI kan göra utbildning och lärandet ännu bättre menar VD Claus Forum och avslutar;

– På Iris och systerföretagen Medlearn och Iriskraft har vi under det gångna året satsat på att integrera AI-tekniken på olika sätt i vår verksamhet. Utvecklingen sker här och nu och behovet av att vara innovativ och proaktiv i användandet av AI är viktigt. Tillsammans bygger vi framtidens utbildning och med AI kan vi bryta ny mark så att alla elever och deltagare kan nå sin fulla potential.

Webbinariet “AI och framtidens utbildningar – hur ska vi utbilda i Sverige för att dra nytta av AI?” hölls 27 mars 2024 och arrangerades av branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen.

Iris erbjuder AI utbildningar

Skräddarsydda utbildningar inom artificiell intelligens

Våra utbildningar är speciellt anpassade för små till medelstora företag som är redo att ta klivet in i AI:s värld. De presenteras på ett språk som är lätt att förstå utan avancerade och krångliga tekniska detaljer. Vi erbjuder kurserna både på svenska och engelska.

Innehåll i AI utbildningarna – Kurs i AI – framtidens verktyg

Introduktion till AI – Vad AI kan göra för ditt företag.
Befintliga AI-verktyg – En översikt över de bästa verktygen på marknaden.
Arbetsprocesser med AI – Hur du integrerar AI i ditt dagliga arbete.
Effektivitet och kvalitet – Använd AI för att förbättra produktivitet och textkvalitet.
Anpassad Workshop – Lärorika och praktiska sessioner skräddarsydda för ditt företag.

Kontakta Sandra Ericsson kring Iris AI utbildningar

AI utbildningar genom Iris

Skräddarsydda utbildningar inom artificiell intelligens

Läs mer om AI-utbildningar här »

Köp AI-utbildningar i vår Shop »

Translate »