i Omställning

Konsult Anders Jakobsson

Uppdatering pågår

Yrkeserfarenhet

Tidigt i mitt yrkesliv i slutet av 80 talet arbetade jag med kommunalt flyktingmottagande. Ett av de fokusområden som jag ansvarade på var att coacha och vägleda nyanlända till arbetsmarknad och studier. Genom kompetensinventering, vägledning till utbildning,praktik, ekvivilering av betyg mm stöttade vi de nyanlända till ett kommande arbetsliv.

Vidare fortsatte jag att arbeta kommunalt med socialt förebyggande  som fältassistent mellan 1992-1996

Från 1996–2014 var jag projektledare och ansvarig för en särskild skolform med myndighetssamverkan ( polis, socialtjänst, skolan samt barnpsykiatri) Fokus var stödjande pedagogiskt arbete utifrån ett helhetsperspektiv samt föräldrastöd.

Under denna period tog jag en paus på ett år efter blivit tillfrågad och valt att arbeta inom barnpsykiatrin med bla utredningar samt föräldrastöd.

Perioden som projektledare innehöll också skapandet och genomförandet av ett antal internationella metodutvecklingsprojekt inom skolsocialt arbete tillsammans med länder inom Europa.

Under 2014 sadlade jag om och blev anställd som familjehemskonsulent av ett privat företag. Där arbetade jag med utbilding, handledning och utredningar av familjehem samt barn och vårdnadsutredningar på uppdrag av kommunernas socialtjänster.  Geografiskt var vårt arbetsområde norrbotten, västerbotten och västernorrland.

Sedan mer än ett år har jag arbetat inom Iris Hadar. Där har jag inledningsvis arbetat med programmet INAB där utredningar av aktivitetskapacitet och ev anpassningsbehov är i fokus. I detta arbete är mycket av vårt arbete att bygga goda relationer med deltagaren, för att på bästa sätt stötta och vägleda personen framåt utifrån deras förutsättningar.

Vidare arbetar jag sedan sept/oktober även med programmet stöd och matching, där vägledning, coaching och motivationsarbete är viktiga inslag i vår samverkan med deltagaren. Tillsammans skapas CV och personliga brev för att underlätta arbetssökandet. Intervjuträning och snabbpresentationer är också en viktig del i rustandet mot ett kommande jobb eller utbildning.

Förutom denna arbetslivserfarenhet har jag under mitt yrkesliv alltid jobbat extra inom andra områden för att vidga mina vyer. Det har då främst handlat om transportverksamhet. Bussförare, lastbilsförare, flyttfirmor, taxiförare, tidningsbud mm.

Branscherfarenhet

Jag har främst erfarenhet från kommunal verksamhet då inriktningen av mina yrkesområden har haft kommunen som huvudman. Det var nyttigt och intressant erfarenhetsmässigt att bredda sin erfarenhet och under perioden efter 2014 får vara aktiv inom privat verksamhet med socialt stöd, utredning och arbetsmarknad i fokus. I alla mina yrken har lyhördhet och anpassning till individens behov varit viktiga beståndsdelar. I arbetet med stödjande åtgärder är myndighetssamverkan en viktig ingrediens i vardagsarbetet. Detta för att optimera stödet för individen

Translate »