Kurslitteratur

Här hittar du litteraturlistan för våra kurser.
I listan kommer först kursnamn, kurskod, digital bok, vanlig bok och ISBN.

Böcker som vi använder i våra kurser

Om du är elev på iris får du gratis digitala böcker från Gleerups, men fysiska kursböcker och digitala böcker från andra förlag måste du skaffa själv.

Gleerups digitala kursböcker finns tillgängliga i din lärplattform för kurser som använder Gleerups material.
Om du läser kurser som inte erbjuder Gleerups digitala böcker gratis, hittar du information om kursmaterial i din lärplattform.

För att ta reda på om kurslitteraturen är gratis från Gleerups, se efter symbolen ► nedan. Kurser utan denna symbol kräver att du själv skaffar kurslitteraturen.

► Denna symbol betyder gratis kurslitteratur från Gleerups

Namn Kurskod Digital bok ► Vanlig bok, titel ISBN
Administration 1 ADMADM01 Administration 1 – Thelin förlag 97891-7379-325-4
Administration 2 ADMADM02 Administration 2 – Thelin förlag 97891-7379-402-2
Affärsjuridik JURAFF0 ► Lex Affärsjuridik 97891-4068-466-0
Affärskommunikation AFFAFÄ00S Affärskommunikation – Lärobok – Thelin förlag 97891-7379-339-1
Affärskommunikation engelska AFFAFÄ00E
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 Affärsutveckling och ledarskap – Thelin förlag 97891-7379-286-8
Bildteori BIDBIT0 Ingen bok – Eget material
Biologi 1 BIOBIO01 ► Iris Biologi 1 97891-4067-975-8
Branschkunskap inom handel och administration HANBRS0 Branschkunskap inom handel och administration – Lärobok – Thelin förlag 978-91-7379-283-7E
Dator- och Nätverksteknik DAODAC0 Thelin förlag: Dator- och Nätverksteknik V2017 – Lärobok eBooks 978-91-7379-365-0EP
Datorteknik 1a DAODAT01a Datorteknik 1A v2017 978-91-7379-361-2EP
Datorsamordning och support DAODAT0 IT-samordning Lärobok med övningar och projekt V2006 978-91-7379-093-2
Design 1 DESDES01 Design 1 – Liber förlag 97891-4068-436-3
Design 2 DESDES02 Design 1 – Liber förlag 97891-4068-436-3
Digital kommunikationsteknik DAODIG0 ► Meta Dator- och kommunikationsteknik, faktabok 97891-4068-018-1
Digitalt skapande 1 DIGDIG01 Digitalt skapande – Thelin förlag 97891-7379-332-2
Digitalt skapande 2 DIGDIG02 Ingen bok – Eget material
Engelska 5 ENGENG05 ► Pick & Mix 1 97891-4068-509-4
Engelska 6 ENGENG06 ► Pick & Mix 2 97891-4068-911-5
Engelska 7 ENGENG07 ► Viewpoints 3 97891-4068-661-9
Engelska, nationell delkurs 1 GRNENGA ► New Levels 1 97891-4069-342-6
Engelska, nationell delkurs 2 GRNENGB ► New Levels 2 97891-4069-342-6
Engelska, nationell delkurs 3 GRNENGC ► New Levels 3 97891-4069-342-6
Engelska, nationell delkurs 4 GRNENGD ► New Levels 4 97891-4069-342-6
Entreprenörskap ENTENR0 ► Entreprenörskap 97891-4068-653-4
Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 Entreprenörskap och företagande – Liber 978-91-7379-227-1
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01 Estetisk kommunikation 1 – Thelin förlag 97891-7379-385-8
Estetisk kommunikation 2 ESTEST02 Ingen bok – Eget material
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 ► Etnicitet och kulturmöten 97891-4067-905-5
Film och TV-kunskap KOSFIL0 Ingen bok – Eget material
Filosofi 1 FIOFIO01 ► Filosofi 97891-4068-472-1
Filosofi 2 FIOFIO02 ► Filosofi 97891-4068-472-1
Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Fotografisk bild 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-409-1
Fotografisk bild 2 FOTFOT02 Fotografisk bild 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-409-1
Friskvård och hälsa HAAFRI0 ► Psykiatri 1 (1:a upplagan)
► Social omsorg 1
► Psykologi 1
► Idrott och hälsa kurs 1
97891-4068-666-4
97891-5110-636-6
97891-4068-725-8
97891-5110-435-5
Fysik 1a FYSFYS01a ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 1b1 FYSFYS01b1 ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 1b2 FYSFYS01b2 ► Impuls Fysik 1 97891-4067-968-0
Fysik 2 FYSFYS02 ► Impuls Fysik 2 97891-4068-396-0
Fysik 3 FYSFYS03 Natur och kultur: Heureka! Fysik 3 97891-2756-729-0
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 ► Balans Företagsekonomi 1 97891-4069-236-8
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02 ► Balans Företagsekonomi 2 97891-4069-650-2
Geografi 1 GEOGEO01 Geografi 1 och 2 (Online version)
– Liber (Fysisk version)
97891-47-91028-1
97891-47-10340-9
Geografi 2 GEOGEO02 Geografi 1 och 2 (Online version)
– Liber (Fysisk version)
97891-47-91028-1
97891-47-10340-9
Grafisk illustration GRAGRI0 Grafisk illustration Lärobok, från Thelins förlag.
Samt rekommenderat: Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion
97891-7379-405-3
97891-7843-224-0
Grafisk kommunikation 1 GRAGRA01 Grafisk kommunikation 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-405-3
Grafisk kommunikation 2 GRAGRA02 Grafisk kommunikation 1 Lärobok, från – Thelins förlag 97891-7379-405-3
Grundläggande Biologi GRNBIO2 ► Biologi 7‒9 97891-4068-242-0
Grundläggande Fysik GRNFYS2 ► Fysik 7-9 97891-4068-253-6
Grundläggande Geografi GRNGEO2 ► Geografi 7‒9 97891-4068-233-8
Grundläggande Historia GRNHIS2 ► Historia 7–9 97891-4068-229-1
Grundläggande Kemi GRNKEM2 ► Kemi 7–9 97894-4068-249-9
Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen GRNNOA2 ► Kemi 7–9
► Fysik 7-9
► Biologi 7-9
97894-4068-249-9
97891-4068-253-6
97891-4068-242-0
Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen (fortsättningskurs) GRNNOB2 ► Kemi 7–9
► Fysik 7-9
► Biologi 7-9
97894-4068-249-9
97891-4068-253-6
97891-4068-242-0
Grundläggande Religionskunskap GRNREL2 ► Religion 7–9 97891-4068-358-8
Gränssnittsdesign GRÄGRÄ0 Thelin förlag : Gränssnittsdesign – Lärobok eBooks 978-91-7379-316-2EP
Handel – specialisering HANHAN00S Entreprenörskap : från idé till verklighet – Liber 978-91-47-10341-6
Historia 1a1 HISHIS01a1 ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 1a2 HISHIS01a2 ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 1b HISHIS01b ► Perspektiv på historien 1b 97891-4067-988-8
Historia 2a HISHIS02a ► Perspektiv på historien 2–3 97891-4068-180-5
Historia 3 HISHIS03 ► Perspektiv på historien 1b
► Perspektiv på historien 2–3
97891-4067-988-8
97891-4068-180-5
Historia 2b – kultur HISHIS02b ► Perspektiv på historien 2–3 97891-4068-180-5
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0 Gleerups: Hållbart samhällsbyggande 97891-511-0251-1
Information och kommunikation 1 INFINF01 ► Kommunikation
Information och kommunikation 2 INFINF02 Ingen bok – Eget material
Inköp 1 INKINK01 Inköp 1 – Thelin förlag 97891-7379-322-3
Inköp 2 INKINK02 Inköp 1 – Thelin förlag 97891-7379-322-3
Intern och extern kommunikation INFINE0 Intern och extern kommunikation – Lärobok– Thelin förlag 978-91-7379-206-6E
Internationell ekonomi SAMINE0 ► Arena Internationell ekonomi 97891-4068-768-5
Internationella relationer SAMINE0 ► Arena Internationella relationer 97891-4068-210-9
Journalistik, reklam och information 1 MEEJOU01 Journalistik, reklam och information – Liber förlag 97891-4710-779-7
Journalistik, reklam och information 2 MEEJOU02 Journalistik, reklam och information – Liber förlag 97891-4710-779-7
Kemi 1 KEMKEM01 ► Syntes Kemi 1 97891-4067-971-0
Kemi 2 KEMKEM02 ► Syntes Kemi 2 97891-4068-404-2
Kommunikation PEDKOU0 ► Kommunikation 97891-4069-418-8
Komvuxarbete handels- och administrationsprogrammet KVARHA Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Komvuxarbete naturvetenskap/teknik KVARNT Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Komvuxarbete samhällsvetenskap/humaniora KVARSH Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren.
Konferens 1 KONKOF01 Konferens och reception – Liber förlag 97891-4707-753-3
Konferens 2 KONKOF02 Konferens och reception – Liber förlag 97891-4707-753-3
Kost och hälsa HALKOC0 ► Kost och hälsa 51108162
Kultur- och idéhistoria KOSKUL0 Kultur- och idéhistoria – Liber förlag 97891-4710-794-0
Ledarskap och organisation LEDLED0 ► Ledarskap och organisation 97891-4068-650-3
Litteratur SVELIT0 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-790-6
Logistik 1 INKLOG01 Logostik, fakta och övningar 97891-4712-560-9
Logistik 2 INKLOG02 Logostik, fakta och övningar 97891-4712-560-9
Marknadsföring FÖRMAD0 ► Marknadsföring 97891-4068-463-9
Marknadsföring och försäljning RESMAS0 ► Marknadsföring 97891-4068-463-9
Matematik 1a MATMAT01A ► Prefix 1a 97891-4067-959-8
Matematik 1b MATMAT01B ► Prefix 1b 97891-4068-939-9
Matematik 1c MATMAT01C ► Exponent 1C 97891-4067-965-9
Matematik 2a MATMAT02A ► Exponent 2a 97891-4068-367-0
Matematik 2b MATMAT02B ► Prefix 2b 97891-4069-272-6
Matematik 2c MATMAT02C ► Exponent 2c 97891-4069-109-5
Matematik 3b MATMAT03B ► Exponent 3b 97891-4068-383-0
Matematik 3c MATMAT03C ► Exponent 3c 97891-4069-197-2
Matematik 4 MATMAT04 ► Exponent 4 97891-4068-391-5
Matematik 5 MATMAT05 ► Exponent 5 97891-4068-634-3
Matematik, nationell delkurs 1 GRNMATA ► Gleerups matematik 4-6 97891-5110-116-3
Matematik, nationell delkurs 2 GRNMATB ► Gleerups matematik 7-9 97891-5110-116-3
Matematik, nationell delkurs 3 GRNMATC ► Gleerups matematik 7-9 97891-5110-116-3
Matematik, nationell delkurs 4 GRNMATD ► Gleerups matematik 7-9 97891-5110-116-3
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01 Medier, Samhälle och kommunikation – Liber 97891-4068-004-4
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02 Medier, Samhälle och kommunikation – Liber 97891-4068-004-4
Mental träning HALMEN0 ► Mental träning 97891-4068-677-0
Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0 Gleerups: Miljö-och energikunskap, 2:a upplagan 978-91-7379-316-2EP
Moderna språk 1 -Spanska MODSPA01 ► Spanska 6‒9 97891-4069-270-2
Moderna språk 2 -Spanska MODSPA02 ► Spanska 6‒9 97891-4069-270-2
Moderna språk 3 -Spanska MODSPA03 ► Excelente 3 97891-4069-324-2
Moderna språk 4 -Spanska MODSPA04 ► Excelente 4 97891-4069-326-6
Moderna språk 5 -Spanska MODSPA05 ► Excelente 4 97891-4069-326-6
Moderna språk franska 1 MODFRA01 Génial 1 Natur och Kultur 97891-2741-497-6
Moderna språk franska 2 MODFRA02 Génial 2 Natur och Kultur 97891-2741-498-3
Moderna språk franska 3 MODFRA03 Génial 3 Natur och Kultur 97891-2741-499-0
Moderna språk franska 4 MODFRA04 Génial 4 Natur och Kultur 97891-2741-500-3
Moderna språk franska 5 MODFRA05 Ingen bok Eget material
Moderna språk franska 6 MODFRA06 Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren
Moderna språk franska 7 MODFRA07 Ingen förvald litteratur. Eleven väljer litteratur i samråd med webbläraren
Moderna språk Kinesiska 1 MODZHO01 ► Laiba! 97891-4066-383-2
Moderna språk Kinesiska 2 MODZHO02 ► Laiba! 97891-4066-383-2
Moderna språk Kinesiska 3 MODZHO03 Sinolingua: Contemporary Chinese 2 97878-0052-904-7
Moderna språk Kinesiska 4 MODZHO04 Sinolingua: Contemporary Chinese 2 97878-0052-904-7
Moderna språk Kinesiska 5 MODZHO05 Sinolingua: Contemporary Chinese 2 97878-0052-904-7
Människans språk 1 MÄKMÄK01 Språket och människan – Liber förlag 97891-4711-761-1
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 1b NAKNAK01b ► Synpunkt 1b 97891-4067-981-9
Naturkunskap 2 NAKNAK02 ► Synpunkt 2 97891-4068-412-7
Nätverkssäkerhet NAINAE0 Thelin förlag: Nätverkssäkerhet V2015 – Lärobok eBooks 978-91-7379-312-4EP
Personaladministration ADMPER0 Personaladministration – Thelin förlag 97891-7379-379-7
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 Personlig försäljning 1 –  Thelin förlaget 9789173793193EP
Personlig försäljning 2 FÖSPER02 Ingen bok – Eget material
Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 Studentlitteratur AB: Hållbar utveckling – människa, miljö och samhälle 97891-4413-924-1
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 Praktisk marknadsförin 1 –  Thelin förlag 97891-7379-292-9
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 Ingen bok – Eget material
Privatjuridik JURPRI0 ► Lex Privatjuridik 97891-4068-009-9
Programmering 1 PRRPRR01 Programmering 1 med C++ V2018 – Lärobok Digital bok: 978-91-7379-373-5EP

Fysisk bok: 978-91-7379-373-5

Programmering 2 C# PRRPRR02 Gleerups: Programmering 2 C# 97891-4069-637-3
Psykologi 1 PSKPSY01 ► Psykologi 1 97891-4068-725-8
Psykologi 2a PSKPSY02a ► Psykologins vägar 97891-4068-459-2
Psykologi 2b PSKPSY02b ► Psykologins vägar 97891-4068-459-2
Reception 1 RECREC01 Konferens och reception – Liber förlag 97891-4707-753-3
Receptions- och konferensservice ADMREC0 Konferens och reception – Liber förlag 97891-4707-753-3
Redovisning 1 FÖRRED01 ► Balans Företagsekonomi 1 97891-4069-236-8
Redovisning 2 FÖRRED02 ► Balans Företagsekonomi 2 97891-4069-650-2
Religionskunskap 1 RELREL01 ► En människa, tusen världar 4069-030-2
Religionskunskap 2 RELREL02 Söka svar 1 och 2 – Liber förlag 97891-4710-376-8
Retorik SVERET0 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-499-8
Rätten och samhället JURRÄT0 ► Lex Rätten och samhället 97891-4068-648-0
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 ► Reflex 50 97891-4068-455-4
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 ► Reflex 50 97891-4068-455-4
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b ► Arena 123 97891-4068-003-7
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 ► Arena 123 97891-4068-003-7
Samhällskunskap 3 SAMSAM03 ► Arena 123 97891-4068-003-7
Samhällskunskap grundläggande GRNSAM2 ► Samhällskunskap 7–9 97891-4068-225-3
Grundläggande samhällsorienterande ämnen, Inledande kurs GRNSOA2 ► Religion 7-9
► Samhällskunskap 7-9
► Historia 7-9
► Geografi 7-9
Grundläggande samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs GRNSOB2 ► Religion 7-9
► Samhällskunskap 7-9
► Historia 7-9
► Geografi 7-9
Servicekunskap FÖSSEV01 Servicekunskap – Liber 97891-4712-375-9
Sociologi SOISOO0 ► Läromedel i sociologi 97891-4068-639-8
Skrivande SVESKR0 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-791-3
Svenska 1 SVESVE01 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-791-3
Svenska 2 SVESVE02 ► Språket och berättelsen 2 97891-4069-249-8
Svenska 3 SVESVE03 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-500-1
Svenska grundläggande, nationell delkurs 1 GRNSVEA ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 2 GRNSVEB ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 3 GRNSVEC ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska grundläggande, nationell delkurs 4 GRNSVED ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 ► Språket och berättelsen 1 97891-4068-791-3
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 ► Språket och berättelsen 2 97891-4069-250-4
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 ► Insikter i svenska 2–3 97891-4068-500-1
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 GRNSVAA ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 GRNSVAB ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 GRNSVAC ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 GRNSVAD ► Svenska/Svenska som andraspråk 7–9 97891-4068-266-6
Teknik 1 TEKTEK01 ► Teknik 1 97894-4068-663-3
Teknik 2 TEKTEK02 Teknik 2
Textkommunikation MEETET0 ► Insikter i svenska 2-3 97891-4068-499-8
Träningslära 1 TRNTRN01 ► Idrott och hälsa kurs 1 97891-5110-435-5
Tyska 1 MODDEU01 ► Tyska 6‒9 97891-4069-671-7
Tyska 2 MODDEU02 ► Tyska 6‒9 97891-4069-671-7
Tyska 3 MODDEU03 Deutsch 3 2.0 – Liber 978-91-47-11785-7
Tyska 4 MODDEU04 Deutsch 4 2.0 – Liber 978-91-47-11789-5
Tyska 5 MODDEU05 Deutsch 5 – Liber 97891-4701-015-8
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01 “Webbserverprogrammering 1 med PHP – Lärobok
Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok”
97891-7379-241-7
97891-7379-242-4
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02 “Webbserverprogrammering 1 med PHP – Lärobok
Webbserverprogrammering 1 med PHP – Arbetsbok”
“97891-7379-241-7
97891-7379-242-4”
Webbutveckling 1 WEUWEB01 Webbutveckling 1 från Thelins förlag
Webbutveckling 1 – Lärobok 2a upplagan eBooks
97891-7379-342-1
978-91-7379-175-5EP
Webbutveckling 2 WEUWEB02 Webbutveckling 1 från Thelins förlag
Webbutveckling 1 – Lärobok 2a upplagan eBooks
97891-7379-342-1
978-91-7379-175-5EP
Translate »