Ledning

Iris är en del av Irisgruppen som även omfattar Competens och Medlearn. Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.


Företagsledning

Jenny Stegmar Silfver
VD Irisgruppen
Annika Malmqvist
Ekonomichef
Lena Andreis
Personaldirektör & Kommunikation/

marknad

Marie Eriksson
Utbildnings-direktör Iris
Marcus Lindborg
Utbildnings-direktör, Medlearn
Roger Jakobsson
Utbildnings-direktör, Competens
Anne Lindgren
Anbudschef, Iris
Yvonne Nilsson
Anbudschef, Medlearn och Competens
Lars Anderberg
Chef IT/ fastigheter/ kvalitet