Ledning

Iris är en del av Irisgruppen som även omfattar Competens och Medlearn. Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.


Företagsledning

Jenny Stegmar Silfver
VD Iris, Competens och Medlearn
Annika Malmqvist
CFO
Anne Lindgren
Affärschef
Jenny Stegmar Silfver
Tf Utbildnings-direktör Iris
Roger Jakobsson
Utbildnings-direktör, Competens
Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings-direktör, Medlearn
Lena Andreis
Personaldirektör,
Kommunikation
/Marknad
Lars Anderberg
Chef IT/
fastigheter/inköp
Jonas Jegers
Chef Digital
affärsutveckling