i Magasinet

Lyckas med distansstudierna med Iris Komvux!

Tack vare Iris mest erfarna och engagerade lärare, däribland försteläraren Chrystel Sinclair, är det både enkelt och roligt att studera på distans. En typ av studier, som för många är en ny studieform. Iris satsar på sitt distansutbud och erbjuder under 2021 över 200 kurser.
- Satsningen på distansutbudet är för att eleverna oavsett avstånd ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen samt betygen de vill uppnå, säger hon.

Chrystel Sinclair är en av Iris mest erfarna behöriga pedagoger. Redan som ung lockades hon till läraryrket, vilket sågs som

Chrystal Sinclair Iris Komvux distans

Chrystal Sinclair

ett kall. Hennes mor som både var professor och lärare såg tidigt något speciellt hos henne, något som hon sällan såg hos sina lärarkollegor. Vilket nog spelade en viktig roll när Chrystel valde att gå från studier i statsvetenskap och nationalekonomi till lärarutbildningen.

– Jag studerade samtidigt som jag arbetade som vikarierande lärare på olika skolor samt privatlärare. Efter mastern i statsvetenskap valde jag att sadla om till lärare, vilket är det bästa beslutet jag tagit. Jag älskar det jag gör, berättar hon.

Förstelärare på Iris

Med lång erfarenhet inom läraryrket samt ansvaret som förstalärare i samhällsorienterande ämnen, franska och ekonomi ansvarar Chrystel Sinclair även för både coachning av distanslärare samt utveckling av det digitala kursutbudet. Hon arbetar ständigt med att Iris kursutbud ska ligga framkant vad gäller det senaste inom utbildning.  Som elev vid Iris Komvux ska man alltid räkna med att distansstudierna håller samma höga kvalité som klassrumsstudier.

– Omställningen, där kursutbudet från klassrumsundervisning har gått till undervisning på distans, har inneburit ett helt nytt sätt att arbeta. Största skillnaden är den ständiga kontakten som hålls digitalt med eleverna för att säkerställa att allt går bra. Vilket är viktigt för att hitta anpassningsbara lösningar till eventuella individuella behov samt olika nivåer som eleverna kan vara på, säger Chrystel Sinclair.

Chrystels kursutvecklaransvar innebär att ge eleverna olika möjligheter och lösningar som bidrar till att nå kunskapskraven. Till exempel kan det handla om att visa hur studierna kan struktureras upp eller hänvisa till extramaterial på Youtube eller andra källor, som förklarar ett moment på ett bättre sätt, än den bokbaserade källan.

– Att utveckla distanskurserna handlar inte bara om att göra kursboken digital. Det är ett ständigt utvecklande. Fördelen med digitalisering är att man kan visa interaktiva moment, där en del övningar i Gleerups kan visa svaret direkt, fortsätter hon.

Hon tillägger att digitaliseringen av kursutbudet är en ständig process. Där hennes roll inte bara innebär att undervisa och sätta betyg utan att som lärare nyttja den digitala lärplattformen, Learnster för att vara mer närvarande för eleverna.

– För att sätta eleverna i centrum tror jag att man måste ha någon slags förhållande till dem. Även om det är på distans. Att skapa en dialog genom att skicka meddelanden, säkerställa att de trivs, förstår och vet att jag finns där, fråga hur det går, om de behöver hjälp. Det är min roll att säkerställa att de har lärt sig, det är deras liv i mina händer, på ett sätt, säger hon.

Iris erbjuder över 150 kurser på distans via Iris Komvux. Läs mer här.

Translate »