i IPSU, Magasinet, SPS YH

Med mentorstöd klarade
Erik sin examen och fick jobb

Det här är Eriks resa med Iris olika stödtjänster som lett till jobb inom IT-branschen
Jag har bokat ett lunchmöte med Iris mentor Jonas och Erik som studerar på den tvååriga YH-utbildningen Avancerad IT-infrastruktur och Cloud Engineering.

Jag kommer två minuter före utsatt tid och de är redan på plats och mitt i ett samtal.

Om 3–4 veckor tar Erik examen. Han går direkt ut i anställning hos den arbetsgivare som han också gjorde sin LIA (Lärande i arbete) och sitt Examensarbete hos. Det här var allt annat än självklart för 4 år sen när Erik först kom i kontakt med Iris.

Personlig stödpedagog möjliggjorde studier

Erik berättar att han efter gymnasiet blev sittandes hemma, isoleringen ledde till psykisk ohälsa, men det stora intresset för gaming gjorde till att han ville vidareutbilda sig inom Tech-branschen. Via Arbetsförmedlingen fick Erik gå en arbetsmarknadsutbildning ”Systemutveckling” där han fick en personlig stödpedagog med insatsen IPSU (Individuellt pedagogiskt stöd i arbetsmarknadsutbildning). Här träffades Erik och Jonas för första gången när Jonas kom in som pedagogiskt stöd. Efter 6 månader var utbildningen klar, men det var svårt att få jobb och Erik träffade återigen Jonas i en annan insats från Arbetsförmedlingen, INAB (Introduktion till arbete).

Jonas och Erik höll kontakten mellan insatserna och när Erik ville börja plugga på yrkeshögskola så berättade Jonas att alla studerande med en dokumenterad funktionsnedsättning har rätt att få mentorstöd 1-2 timmar i veckan i sin utbildning. Det handlar om att komma i jämförbar situation med andra studerande när det gäller kunskapsinhämtning och examination.

Mentorstöd under yrkeshögskoleutbildningen

Så påbörjade Erik sina studier. De har haft kontakt ungefär en gång i veckan under hela utbildningen och Jonas har stöttat med studieteknik, struktur och planering och att vara ett stöd i kommunikationen med utbildningsledaren och lärarna.

– Att skolan spelar in lektionerna har varit en stor hjälp, då kan jag lyssna och pausa i efterhand, berättar Erik. Men det som varit mest värdefullt har varit att kunna ringa Jonas när jag fastnat i en uppgift. När det hände förr så gick dagarna utan att jag kom vidare.

Mentorstödet ingår i ett begrepp som kallas Särskilt pedagogiskt stöd (SPS) och finansieras med statsbidrag via Myndigheten för yrkeshögskola (MYH). Iris har i Eriks fall hjälp YH-anordnaren med kartläggning, dokumentation och ansökan om mentorstöd.

Det kändes självklart att Jonas skulle få uppdraget som Eriks mentor i YH-utbildningen eftersom de redan kände varandra.

Anställd innan examen

Så de få veckor som är kvar ska Erik muntligt presentera ”Examination of how to secure IaaS workload in Azure” med en Power Point för klassen innan han börjar sin nya anställning.

Jag frågar om han tycker det är jobbigt att stå inför klassen och föreläsa och innan han hinner svara så berättar jag att man kan redovisa genom att spela in sin Power Point presentation med ljud och spara som en film och sen skicka till läraren. Jonas fyller också i och erbjuder sitt stöd om det skulle var aktuellt. Men Jonas ler och säger att ”Jag har gjort det förut, det ska nog gå bra”.
Och idag så vet jag att det gick bra, Erik har tagit sin examen och är anställd där han gjorde sin LIA!

Läs mer om Särskilt pedagogiskt stöd i Yrkeshögskola »

Evalena Habel


Evalena Habel
Tjänsteansvarig för Särskilt pedagogiskt stöd i Yrkeshögskola

Translate »