i Magasinet

Mikael på Iris realiserar drömmar i Umeå

I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling i fokus och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor. En av dem som varje dag jobbar mot det målet är Irismedarbetaren Mikael Back som även har prisnominerats och uppmärksammats i media för sitt arbete. Men vad är det som är utmärkande i hans framgångsrika arbetssätt? ”Jag tror och litar på individen till 100 procent”, säger Mikael.

Mikael Back har genom sitt engagemang, sin lyhördhet för varje deltagare och fantastiska resultat uppmärksammats nationellt av såväl media, kollegor och deltagare. Under våren 2020 nominerade kollegan Amanda honom till priset ”Årets eldsjäl” i en nationell arbetsmarknadstävling. I nomineringen beskriver hon Mikael; ”på ett kreativt sätt ständigt finner nya lösningar och vägar framåt. Han ger aldrig upp och håller alltid ett positivt sinne, trots ibland riktigt knepiga situationer.” Och just kreativiteten är det som utmärker Mikaels arbete mot en arbetsmarknad där allas kompetens tas tillvara.

– Jag är konstnärligt och kreativt lagd. Genom det har jag implementerat ett arbetssätt med mina deltagare där vi med verklighetstrogna och teaterliknande övningar förbereder dem inför exempelvis framtida intervjusituationer. Jag försöker hitta olika arbetssätt som fungerar för alla och då får man testa sig fram. Funkar inte ett sätt för någon är jag säker på att ett annat fungerar. Jag tror och litar på individen till 100 procent, säger Mikael.

Möter deltagare på deras väg ut i arbetslivet

Tillsammans med hundratals medarbetare i hela Sverige arbetar Mikael varje dag med deltagare i de olika uppdragen som Iris erbjuder. För Mikaels del ligger arbetsplatsen i centrala Umeå, på Storgatan 43. Han jobbar i uppdragen Introduktion till arbete (INAB) samt Rusta och matcha 2 (ROM2) och möter där deltagare på deras väg ut i arbete eller utbildning.

Likt många andra har han under våren fått ställa om till ett digitalt arbetssätt på grund av rådande situation med Corona. Men med hans positiva inställning ser han snarare rådande situation som något att motiveras av.

– Jag motiveras av svåra utmaningar som jag måste lösa, själv eller tillsammans med andra. Man är inte ensam att lösa den här situationen och vi kollegor kan alltid bolla saker med varandra, säger Mikael.

Mikael är noga med att lyfta sina kollegor.

– Det är en lycka att ha sådana bra kollegor. Det är högt till tak och otroligt bra teamwork där vi alltid stöttar varandra, säger Mikael.

8 steg till arbete

En del i Iris arbete med att guida människor ut i arbete och utbildning görs utefter principen 8 steg till arbete. Ett unikt arbetssätt framtaget av Iris. För att tydliggöra principen har Mikael tillsammans med kollegan Amanda visualiserat arbetssättet via filmer för att varje deltagare ska vara så redo som möjligt inför framtiden.

– Vi har spelat in ungefär tio utbildningsfilmer där vi gestaltar coachande situationer som man möter under tiden på Iris. Dessa steg visualiserar vägen till arbete eller utbildning, säger han.

Ser tendenser på arbetsmarknaden

Att arbeta som jobbcoach och handledare på Iris ställer stora krav på förmågan att ha örat mot den framtida arbetsmarknaden. Vad tror man exempelvis blir nästa bransch att expandera?

– Något som är viktigt och roligt i detta jobb är att bevaka utvecklingen på arbetsmarknaden. Detta i kombination med att vi tar tillvara på deltagarens egna intressen. Det kan öppna många dörrar på arbetsmarknaden för individen. Det föds nya yrkesroller hela tiden som blir matchningsbara för många arbetssökande, säger Mikael.

Iris finns på ett 60-tal orter runt om i Sverige. Från Malmö i söder till Gällivare i norr. Är du arbetssökande och intresserad av att få en jobbcoach? Läs då mer om våra olika uppdrag, såsom Introduktion till arbete (INAB) eller Rusta och matcha 2 (ROM2) på Iris.

Translate »