Om Iris

Din utveckling – vårt uppdrag i över 100 år

Din utveckling – vårt uppdrag i över 100 år

Vi har vårt ursprung från slutet 1880-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och att få jobb, bestämde sig för att skapa sina egna arbeten. Vårt uppdrag idag är att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. På dina villkor.

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Hos oss får du ett individanpassat lärande med hjälp av engagerade medarbetare i hela landet. Vi har ett brett utbud av tjänster  – alla med målet att få människor att utvecklas och ta nästa steg i livet.
Några exempel;

  • SFI, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildningar
  • utredningar, anpassningar och funktionsstärkande tjänster
  • matchning, rekrytering och bemanning
  • omställning
  • kompetensutveckling

En historia av innovation och nytänkande

En historia av innovation och nytänkande

Vår historia börjar när en grupp synskadade i slutet av 1800-talet tog saken i egna händer och skapade sina egna jobb. Sedan dess har vi arbetat med att utgå från individens förmåga istället för att se begränsningar. Vi har uppfunnit nya sätt att göra saker på och har ofta varit före vår tid.

Målet är att allt vi gör innebär att du tar nästa steg mot dina mål och att det leder till jobb eller till vidare utbildning.

Lärande för livet – utifrån dina förutsättningar

Varje år går tusentals personer någon av våra utbildningar eller insatser runt om i Sverige. Allt från nyanlända som behöver lära sig svenska till personer som behöver läsa in eller upp betyg eller ta del av våra individuellt anpassade tjänster. Även företag som behöver kompetensutveckla sin personal.

Vår vision – att du ska nå dina mål

Vår vision är att hjälpa dig att realisera dina drömmar. Det gör vi genom utbildning och stöd så att du kan nå din fulla potential. Det betyder att vi har höga förväntningar på oss själva och på dig. Vi vet att du kan, men bara om du tror på dig själv och verkligen vill komma vidare går det att nå längre.

Genom minskad arbetslöshet och ökad inkludering skapar vi ett bättre samhälle – tillsammans.

Vad drömmer du om?

Om Iris på teckenspråk

Translate »