Ägare

Iris är en del av Irisgruppen och Intendia Group

Kunniga och engagerade ägare

I januari 2020 gick Iris Hadar och Iris Competens ihop under det gemensamma namnet Iris. Vår huvudägare är Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner, som även driver utbildningsföretaget Medlearn. Hälften av Intendia Group ägs av en icke-vinstdrivande allmännyttig stiftelse. De Synskadades stiftelse, före detta De Blindas förening, är kvar som delägare i Iris sedan starten för över 100 år sedan. Denna ägarkonstellation är en garant för vår inriktning till allas rätt att delta i samhället på lika villkor.

Iris är en del av Irisgruppen där även Medlearn och Iriskraft ingår. Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades Stiftelse och till 91 procent av Intendia Group.

Intendia Group är en av Skandinaviens ledande inom utbildning med verksamhet i Sverige och Norge. Koncernen omfattar sju varumärken som tillsammans har cirka 40 000 elever och deltagare varje år. Det gemensamma fokuset ligger på att rusta individen för arbetsmarknaden till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde.

I Sverige bedriver Intendia Group Irisgruppen. I Norge bedrivs verksamhet genom Bjørknes PrivatskoleJoblearnJunglemapMedlearn Norge och NKI.

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Medlearn och ägare engagerar sig i frågor och projekt som på olika sätt kan driva utvecklingen framåt inom utbildningsområdet och vård och omsorgssektorn.

Translate »