Ägare

Kunniga och engagerade ägare

Kunniga och engagerade ägare

I januari 2020 gick Iris Hadar och Iris Competens ihop under det gemensamma namnet Iris. Vår huvudägare är Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner, som även driver utbildningsföretagen Medlearn och Berghs School of Communication. Hälften av Intendia Group ägs av en icke-vinstdrivande allmännyttig stiftelse. De Synskadades stiftelse, före detta De Blindas förening, är kvar som delägare i Iris sedan starten för över 100 år sedan. Denna ägarkonstellation är en garant för vår inriktning till allas rätt att delta i samhället på lika villkor.

Iris är tillsammans med Medlearn och Iriskraft en del av Irisgruppen. De båda bolagen har gemensam styrning och ledning. Det skapar unika möjligheter till samarbete och nytänkande över bolagsgränserna. Vi lär oss av varandra och tillsammans kan vi driva den pedagogiska utvecklingen framåt. Syftet är tydligt, att fler människor kan realisera sina drömmar.

Translate »