Iris historia

Om Iris på teckenspråk

Vår historia

Vår historia

I över 100 år har vi arbetat med individens utveckling och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Vi har längst erfarenhet av utredningar, anpassningar, utbildning, stödinsatser, jobbmatchning och kompetensutveckling – allt för att förbereda dig för och ta dig vidare i dagens arbetsmarknad.

Vår historia börjar i slutet av 1800-talet då synskaderörelsen startade ett borstbinderi för att skapa arbetstillfällen för sina medlemmar. Detta innebar arbete och försörjning, men också att gruppen synskadade fick en röst i samhället. Det var också början på en lång resa fylld av entreprenörskap, innovation och uppfinningsrikedom.

Borstbinderi Majorsg 11, Hjalmar Nordgren främst, 1929
Maskinskriverskor
Ledarhundar
Punktskrift

Från borstbinderi till hjälpmedel och utbildning

Från borstbinderi till hjälpmedel och utbildning

Borstbinderiet utvecklades till ett företag som fick namnet Iris, från ögats iris. I början av 1900-talet började vi utbilda maskinskriverskor och på 1950-talet började produktionen av hjälpmedel och talböcker. Under en tid ansvarade Iris för talboks- och punktskriftsbiblioteket, en verksamhet som sedan staten tog över. På 1980-talet utvecklades medie- och teknikverksamheten vidare och vi förvärvade blindhundskolan. Under åren har de olika verksamheterna renodlats och idag drivs verksamheterna inom hantverk, konferens, media och hjälpmedel som egna självständiga bolag med andra ägare.

Uppdragstjänster och utbildningar

I början av 2000-talet växte vår utbildningsverksamhet stort och sedan dess levererar vi utbildningar, stödinsatser och matchningstjänster åt myndigheter som Arbetsförmedlingen och Myndigheten för Yrkeshögskolan, en lång rad kommuner, omställningsorganisationer, företag samt privatpersoner.

Iris idag och i framtiden

Idag arbetar vi brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Vi har den längsta erfarenheten på marknaden och är en av Sveriges ledande utbildningsaktörer.

Vi har ett brett tjänsteutbud och expertis. Vårt individanpassade arbetssätt är centralt oavsett om det är arbete eller studier som är ditt nästa steg i livet. Hos oss kan du gå SFI, vuxenutbildningar (komvux), yrkeshögskola eller i skräddarsydda utbildningsinsatser. Du kan ta del av stödinsatser, arbetslivsinriktad rehabilitering samt matchas till jobb.

Du hittar oss på 70 orter i landet, vi har 500 anställda och varje år genomgår tusentals deltagare någon av våra utbildningar eller tjänster.

Sedan över 100 år erbjuder vi dig möjlighet att utvecklas och tjänster som gör dig redo för morgondagen.

Välkommen till oss på Iris!

Translate »