Pressrum

Företagsledning

Jenny Stegmar Silfver
VD Iris, Competens och Medlearn
Annika Malmqvist
CFO
Anne Lindgren
Affärschef, Iris
Yvonne Nilsson
Affärschef, Medlearn och Competens
Marie Eriksson
Utbildnings-direktör Iris
Roger Jakobsson
Utbildnings-direktör, Competens
Veronica Grimheden Myhrström
Utbildnings-direktör, Medlearn
Lena Andreis
Personaldirektör
Lars Anderberg
Chef IT/
fastigheter/inköp
Helena Didehvar
Kommunikations-direktör
Intendia Group