fbpx

Omställning

Iris tjänster för omställning

Vi på Iris har lång erfarenhet av att jobba med olika tjänster inom karriärplanering, stöd och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi kan erbjuda en mångsidighet och situationsanpassade lösningar som ger resultat. Det kan handla om att hitta vägen tillbaka till arbetslivet, synliggöra sin kompetens, utöka sitt nätverk och få nya infallsvinklar. Oavsett vart vi börjar så går vi bredvid, inte framför.

Exempel på våra specialisttjänster inom omställning

  • Förstärkt jobbcoachning
  • Rehabiliteringsomställning
  • Utredningar
  • Arbetsprövning
  • Förebyggande hälsoinsatser
  • Hälsosamtal
  • Pedagogiskt stöd vid omställningsutbildning
  • Kompenserande teknik
  • Studie- och yrkeshandledning

Iris har många professioner och flerspråkiga medarbetare för att möta upp behovet av individanpassade insatser. Några av de språk vi kan coacha på – arabiska, asyriska, dari, engelska, franska, persiska, syrianska, tigrinja och teckenspråk

Vi på Iris har lång erfarenhet av att karriärvägleda människor med NPF och andra funktionsvariationer. Vi värdesätter det fysiska mötet och våra coacher finns över hela landet.

Välkommen att kontakta oss!

Studiecoach vid omställningsutbildning

Omställningsstudiestöd för arbetande vuxna

Med det nya omställningsstudiestödet erbjuds vuxna som är mitt i arbetslivet vidareutbildning. Iris erbjuder olika typer av pedagogiskt stöd vid omställningsutbildning.

Omställning | Studiecoach vid omställningsutbildning | Omställningsstudiestöd | Iris.se

Några av våra konsulter:

Therese Edlund

Therese Edlund – Umeå

therese.edlund@iris.se
0765 – 39 92 43

Eva Eriksson

Eva Eriksson – Kalix

eva.eriksson@iris.se
072 – 402 22 19

Liselotte Wallin

Liselotte Wallin – Luleå

liselotte.wallin@iris.se
076-526 69 08

Charlotte Ohlson – Stockholm

charlotte.ohlson@iris.se
08 – 410 184 48

Mikel Nordin

Mikael Nordin – Sundsvall

mikael.nordin@iris.se
010 – 761 02 60

Anton Hardeland

Anton Hardeland – Umeå

anton.hardeland@iris.se
076 – 539 89 97

Charlotte Åstrand

Charlotte Åstrand – Skåne

charlotte.astrand@iris.se
0730 – 41 72 84

Hugo Swahn

Hugo Swahn – Norrköping

hugo.swahn@iris.se
070 – 757 35 57

Malin Wide

Malin Wide – Sundsvall

malin.wide@iris.se
010 – 516 21 56

Amanda Forsman – Umeå/Övik

amanda.forsman@iris.se
076 – 52 66 925

Helen Johansson

Helen Johansson – Växjö

helen.johansson@iris.se
073 – 656 90 69

Silhouette Woman

Ewa Larsson – Vilhelmina

ewa.larsson@iris.se
072 – 402 19 94

Monica Karlzhon

Monica Karlzhon – Gävle

monica.karlzhon@iris.se
070 – 874 40 43

Anders Jakobsson – Lycksele

anders.jakobsson@iris.se
076 – 539 90 27

Arman Ghiasvand

Arman Ghiasvand – Gävle

arman.ghiasvand@iris.se
076 – 544 01 18

Charlotta Forsell

Charlotta Forsell – Norrköping

charlotta.forsell@iris.se
072 – 402 19 44

Eva Vänskä

Eva Vänskä – Enskede

eva.vanska@iris.se
076 – 539 91 33

Vill du ha mer info?

Iris är medlem i Kompetensföretagen och är ett
kvalitetsauktoriserat omställningsföretag.

Logo auktoriserat omställningsföretag

Translate »