Omställning

Iris tjänster vid omställning

Iris erbjuder väl utvecklade metoder och behovsanpassade lösningar inom omställning som ger resultat.

Intresserad av
Omställning?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Omställning? Kontakta oss för mer information »

Iris tjänster vid omställning

På Iris har vi lång erfarenhet av att jobba med olika tjänster som ger stöd och vägledning på vägen till det nya jobbet.

Vi erbjuder väl utvecklade metoder och behovsanpassade lösningar som ger resultat. Det kan handla om att hitta vägen tillbaka till arbetslivet, att synliggöra sin kompetens, utöka sitt nätverk och att få motivation för att hitta nya infallsvinklar. Med vår drivkraft och med möjligheter i fokus hjälper vi människor att nå sina drömmar i arbetslivet.

Iris är av Kompetensföretagen (Almega) ett auktoriserat omställningsföretag. Auktoriseringen ger en kvalitetsstämpel och en trygghet då den visar våra ambitioner utifrån branschens krav.

Exempel på våra tjänster inom omställning

  • Karriär och studievägledning
  • Karriärväxling, outplacement
  • Jobbsökarstöd
  • Coachande och motiverande samtal
  • Förstärkt stöd vid ohälsa
  • Stöd för att gå och slutföra en utbildning
  • Förebyggande och utvecklande hälsoinsatser

Välkommen att kontakta oss!

Logo auktoriserat omställningsföretag

Iris är medlem i Kompetensföretagen och är ett
kvalitetsauktoriserat omställningsföretag.

Iris erbjuder förstärkt stöd vid omställning | Omställningsstöd inför nytt arbete | Iris.se

Förstärkt stöd vid omställning

Omställningsstöd inför nytt arbete

Iris erbjuder förstärkt stöd vid omställning när ohälsa, sjukdomar, funktionsvariationer eller andra former av arbetshinder uppstår, för att hitta vägen fram till ett nytt arbete.

Omställningsstudiestöd

Studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet!

Vill du höja din kompetens eller plugga till något nytt? Från 1 oktober 2022 finns ett nytt omställningsstudiestöd! Studiestödet är för dig som är vuxen och är mitt i arbetslivet och som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden; där du kan vidareutbilda dig med upp till 80% av din lön.

Omställningsstudiestöd | Studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet! | Iris.se

Studiecoach vid omställningsutbildning

Omställningsstudiestöd för arbetande vuxna

Med det nya omställningsstudiestödet erbjuds vuxna som är mitt i arbetslivet vidareutbildning. Iris erbjuder olika typer av pedagogiskt stöd vid omställningsutbildning.

Omställning | Studiecoach vid omställningsutbildning | Omställningsstudiestöd | Iris.se

Några av våra konsulter:

Therese Edlund

Therese Edlund – Umeå

therese.edlund@iris.se
0765 – 39 92 43

Eva Eriksson

Eva Eriksson – Kalix

eva.eriksson@iris.se
072 – 402 22 19

Liselotte Wallin

Liselotte Wallin – Luleå

liselotte.wallin@iris.se
076-526 69 08

Charlotte Ohlson – Stockholm

charlotte.ohlson@iris.se
08 – 410 184 48

Mikel Nordin

Mikael Nordin – Sundsvall

mikael.nordin@iris.se
010 – 761 02 60

Anton Hardeland

Anton Hardeland – Umeå

anton.hardeland@iris.se
076 – 539 89 97

Charlotte Åstrand

Charlotte Åstrand – Skåne

charlotte.astrand@iris.se
0730 – 41 72 84

Hugo Swahn

Hugo Swahn – Norrköping

hugo.swahn@iris.se
070 – 757 35 57

Malin Wide

Malin Wide – Sundsvall

malin.wide@iris.se
010 – 516 21 56

Amanda Forsman – Umeå/Övik

amanda.forsman@iris.se
076 – 52 66 925

Helen Johansson

Helen Johansson – Växjö

helen.johansson@iris.se
073 – 656 90 69

Silhouette Woman

Ewa Larsson – Vilhelmina

ewa.larsson@iris.se
072 – 402 19 94

Monica Karlzhon

Monica Karlzhon – Gävle

monica.karlzhon@iris.se
070 – 874 40 43

Anders Jakobsson – Lycksele

anders.jakobsson@iris.se
076 – 539 90 27

Arman Ghiasvand

Arman Ghiasvand – Gävle

arman.ghiasvand@iris.se
076 – 544 01 18

Charlotta Forsell

Charlotta Forsell – Norrköping

charlotta.forsell@iris.se
072 – 402 19 44

Eva Vänskä

Eva Vänskä – Enskede

eva.vanska@iris.se
076 – 539 91 33

Vill du ha mer info?

Iris är medlem i Kompetensföretagen och är ett
kvalitetsauktoriserat omställningsföretag.

Logo auktoriserat omställningsföretag

Translate »