fbpx

Konsult Dunio Kulmie

Trollhättan

Dunio Kulmie

Kontakta mig direkt eller boka ett möte här!
dunio.kulmie@iris.se
072 – 012 19 94

Mycket uppskattad coach som har vanan att handleda människor i utveckling och omställning hos olika aktörer inom både arbetsmarknad, vård och utbildningsbranschen.”

Introduktion

Det viktigaste för mig är att se individen och bekräfta värdet av personens kompetenser liksom möjligheter. Jag vill vägleda och motivera deltagare till att såväl utveckla nya färdigheter som att färstärka sina befintliga.

Arbetslivserfarenhet

Sedan 2019 har jag arbetat med jobbcoaching och hjälper därigenom deltagare i processen att hitta en sysselsättning. Jag har mångårig erfarenhet av socialt arbete med särskild kompetens inom krisstöd. Har även arbetat som handledare och vägledare inom vuxenutbildning och på Skolverket. På mina tidigare arbetsplatser har jag fått stor erfarenhet av att bemöta olika människor med varierande behov.

Utbildning

Jag är undersköterska i botten och är utbildad i beteendevetenskap med inriktning sociologi vid Stockholms universitet. Har fördjupad kompetens inom internationell migration. Vidare är jag även certifierad inom bland annat områdena coaching, intervjuträning, kompetensinventering, jobbjägeri samt studie- och yrkesvägledning. Avslutningsvis kan jag även tolka somaliska vid behov.

Translate »