Omställningsstudiestöd

Studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet!

Med omställningsstudiestöd kan du som vuxen och är mitt i arbetslivet, vidareutbilda dig med upp till 80% av din lön.

Intresserad
av

Omställningsstudiestöd?

Kontakta oss
för mer information »

Är du intresserad av Omställningsstudiestöd? Kontakta oss för mer information »

Vill du höja din kompetens eller plugga till något nytt? Från 1 oktober 2022 finns ett nytt omställningsstudiestöd för dig som vill stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett specifikt stöd avsett för individer mitt i arbetslivet som behöver omskola sig eller vidareutbilda sig för att anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden. Det skiljer sig från det traditionella studiestödet som oftast riktar sig till yngre studenter utan en fast inkomst. Omställningsstudiestödet, som administreras genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), erbjuder ett omställningsbidrag som kan täcka upp till 80% av tidigare lön för de som kvalificerar sig. Detta generösa omställningsbidrag är utformat för att minska ekonomisk stress under studieperioden och göra det möjligt för arbetstagare att effektivt ompositionera sig i arbetslivet.

Utöver bidragsdelen finns möjlighet att komplettera med en lånedel, vilket ger ytterligare ekonomiskt utrymme. Ett omställningsbidrag kan beviljas för en period av upp till 44 veckor vid heltidsstudier. För de som väljer att studera på deltid kan stödperioden förlängas, vilket ger flexibilitet att anpassa studiernas intensitet efter individuella behov och omständigheter.

Det är viktigt att notera att studiestöd för omställning är inriktat på att stödja yrkesverksamma under angivna omställningsperioder, vilket skiljer det från andra former av studiestöd som främst syftar till att underlätta för studenter i början av deras akademiska och yrkesmässiga karriärer.

Stärk din framtida ställning på arbetsmarknaden genom utbildning, på både hel- och deltid.
Övergripande syfte med stödet är att du som individ ska stärka dina möjligheter att bygga upp en hållbar kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. I din ansökan måste du styrka att den utbildning du har sökt gör detta. CSN har ett tydligt önskemål att detta ska ske av den omställningsorganisation du tillhör.

När kan man söka omställningsstöd?

Du kan ansöka om omställningsstudiestöd under två perioder per år

  • Börjar studierna mellan 1 juli – 31 december så ansöker du tidigast 1 april
  • Börjar studierna mellan 1 januari – 30 juni så ansöker du tidigast 1 oktober

Viktigt att notera är att om ansökan kommer in för tidigt kommer den att avvisas. För att vara säker på att du ansöker korrekt, skicka in din ansökan inom de angivna datumen ovan.

Ansökningarna beviljas i den ordning de kommer in och fördelas utifrån den summa CSN får från Riksdagen. En del för offentligt anställda och en del för privat anställda.

För mer information, läs mer hos CSN här.

Kontakta mig gällande Omställningsstudiestöd

Vilka utbildningar kan jag söka omställningsstudiestöd för?

Iris och systerbolaget Medlearn erbjuder tillsammans ett flertal utbildningar, många på distans, som du kan söka omställningsstudiestöd för

Vilka utbildningar kan jag söka omställningsstudiestöd för?

Iris och systerbolaget Medlearn erbjuder tillsammans ett flertal utbildningar, många på distans, som du kan söka omställningsstudiestöd för
Iris Komvux

Över 200 grundläggande och gymnasiala kurser, se ett urval här

Administration 1
Engelska 5
Företagsekonomi 1
Historia 1a1
Matematik 1a

Se samtliga komvuxkurser här »

Iris YH

Yrkeshögskoleutbildningar och kurser

Automationsingenjör processindustrin
Projekt och självledarskap
Studera styrdokument

Läs om Iris Yrkeshögskola här

Medlearn Komvux

Gymnasiala yrkesutbildningar

Barn och fritid – barnskötare / Elevassistent
Barnskötare – lärling
Den palliativa vårdens värdegrund
Undersköterska
Undersköterska äldreomsorg – lärling
Undersköterska med integrerad svenska (Vård-SFI)

Läs mer om Medlearn Komvux »

Medlearn YH

Yrkeshögskoleutbildningar och kurser

Ambulanssjukvårdare
Etik i vården av multisjuka äldre
Förändringsledning och digitalisering inom vård och
omsorg samt hälso- och sjukvård
Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning
Specialistundersköterska – Multisjuka äldre
YH flex – Specialistundersköterska – Multisjuka äldre
Specialistundersköterska Röntgen
Tandsköterska

Se samtliga utbildningar inom Medlearn YH »

Villkor för att söka omställningsstudiestöd 2023

För att söka omställningsstudiestödet så behöver du uppfylla vissa villkor. Nedan följer en sammanfattning över vad som gäller.

  • För att få omställningsstudiestöd behöver du visa att utbildningen du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att göra det är att få ett yttrande från en omställningsorganisation.
  • Du kan få stöd för max 44 veckor heltidsstudier. Studerar du på deltid, min 20%, så räknar CSN om tiden vad den skulle motsvara på heltid.
  • För att söka stödet måste du ha arbetat i minst 8 av de senaste 14 åren, varav 12 månader de senaste 2 åren.
  • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
  • Mellan 27-39 år kan du bara söka stöd för max 2-åriga heltidsutbildningar. Från 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
  • Utbildningar som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställningsstudiestöd, exempel yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.
  • Bidraget motsvarar 80% av tidigare inkomst. Du kan få max 21 298 kr per månad (baseras på en lön på 26 625 kr). Vissa omställningsorganisationer har ett kompletterande stöd för dig med högre lön.
  • Du kan via CSN komplettera bidraget med ett lån om max 12 514 kr per månad.

Läs mer på www.csn.se för att ta del av all viktig och uppdaterad information och villkor. Där hittar du också svar på de vanligaste frågorna.

Hitta svar på de vanligaste frågorna gällande Omställningsstudiestödet »

Hur söker man omställningsstudiestöd?

Vill du gå en utbildning och ansöka om omställningsstudiestöd är det bästa första steget att kontakta din omställningsorganisation. Där kan du få vägledning om vilken utbildning som passar dig bäst och också få ett yttrande hur den stärker dina möjligheter till arbete.

8 bra steg till ett nytt arbetsliv

1

Planera studier och kontakta omställningsorganisation

Ta kontakt med din omställningsorganisation för att få vägledning så att du hittar rätt utbildning för dig. Har du redan sökt en utbildning så kan du få hjälp att säkerställa att just den är den bästa för dig. Undersök om din omställningsorganisation har något kompletterande stöd.

Omställningsorganisationer »

2

Yttrande

Du måste ha ett yttrande som intygar att den utbildning du vill gå styrker din ställning på arbetsmarknaden. Detta intyg får du hos din omställningsorganisation. Om du inte får det där så behöver du själv motivera när du söker. Har du inte gjort detta i samband med din ansökan så kommer CSN att begära in ett yttrande.

3

4

Ansök om omställningsstudiestöd

Ansök om omställningsstudiestödet via Mina sidor på csn.se. Var noggrann med att kontrollera att du har fått med alla uppgifter som CSN kräver. Kontrollera och gör eventuell ansökan om kompletterande stöd hos din omställningsorganisation.

Ansök på Mina sidor på csn.se »

5

Invänta beslut från CSN

Handläggningstiden kan variera men räkna att det kan ta 10-12 veckor innan du får ett svar.

6

Invänta beslut om utbildningsplats

Invänta besked om antagning/beviljande av utbildningsplats.

7

Lämna studieförsäkring

För att omställningsstudiestödet ska börja betalas ut till dig så måste du försäkra att du har påbörjat utbildningen. Skriv under och skicka tillbaka den blankett du fått från CSN.

Lämna studieförsäkran till CSN »

Anslut till Swedbanks kontoregister »

8

Utbetalning

När omställningsstöd är godkänt kommer det att betalas ut den 25:e varje månad som du studerar i efterskott.

Här hittar du din omställningsorganisation

Nedan hittar du Sveriges alla omställningsorganisationer. På deras hemsidor kan du läsa vilka arbetsgivar- och arbetstagarparter som tecknat just deras avtal. Det kan hjälpa dig att hitta din omställningsorganisation. Du kan också använda TSL:s sökmotor där du med din aktuella eller senaste arbetsgivares organisationsnummer kan se vem du omfattas av. Läs mer och använd TSL:s sökmotor här »

Offentliga omställningsorganisationen

För dig som har avslutat en anställning eller som jobbar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Nysteget är även för dig som är egenföretagare

Nysteget.se »

Omställningsfonden

För dig som avslutat eller har en anställning inom kommuner och regioner.

Omställningsfonden »

Trygghetsfonden TSL

För dig som avslutat eller har en anställning som arbetare inom den privata sektorn.

Trygghetsfonden TSL »

TRR Trygghetsrådet

För dig som avslutat eller har en anställning som tjänsteman inom den privata sektorn.

TRR Trygghetsrådet »

Trygghetsstiftelsen

För dig som avslutat eller har en anställning inom staten.

Trygghetsstiftelsen »

Trygghetsrådet TRS

För dig om avslutat eller har en anställning inom kultur och ideell sektor.

Trygghetsrådet TRS »

Trygghetsfonden CIKO

För dig som avslutat eller har en anställning inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer.

Trygghetsfonden CIKO »

Trygghetsrådet Fastigo

För dig som avslutat eller har en anställning som arbetare inom fastighetsbranschen.

Trygghetsrådet Fastigo »

Trygghetsfonden Fastigo-LO

För dig som avslutat eller har en anställning som arbetare inom fastighetsbranschen.

Trygghetsfonden Fastigo-LO »

KFS-företagens Trygghetsfond

För dig som avslutat eller har en anställning i kommunala företag, ägda av kommuner/regioner eller helt/delvis privatägda.

KFS-företagens Trygghetsfond »

Kyrkans Trygghetsråd

För dig som avslutat eller har en anställning inom Svenska Kyrkan.

Kyrkans Trygghetsråd »

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För dig som avslutat eller har en anställning inom på företag, banker och finansbolag.

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet »

Trygghetsavtal för KFO-Handels

För dig som avslutat eller har en anställning på kooperativa företag som är idéburna (stödet hanteras av CIKO).

Trygghetsavtal för KFO-Handels »

Frågor och svar om Omställningsstudiestöd

Frågor och svar om Omställningsstudiestöd

Jag är arbetslös. Vem kan söka omställningsstöd?

Ja, även om du för närvarande är arbetslös, har du fortfarande möjlighet att söka omställningsstudiestöd. Det är viktigt att förstå att omställningsstudiestöd är utformat för både arbetssökande och anställda som vill stärka sin kompetens eller byta karriär. Dock finns det vissa villkor som måste uppfyllas för att kunna ansöka om stödet.

För att få detaljerad information om vem som är berättigad och hur du går tillväga för att ansöka, rekommenderas det att besöka CSN:s officiella webbplats.

Där kan du hitta all information, detaljer och krav för att söka omställningsstudiestöd och ta det första steget mot att förverkliga dina utbildningsmål.


Hur mycket får man i omställningsstöd?

Omställningsstöd består av både ett bidrag och ett lån. Bidraget utgör 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp. För år 2024 är maxbeloppet 5 275 kronor per vecka, före skatt. Det är viktigt att notera att bidraget är skattepliktigt och CSN drar av preliminärskatt innan utbetalning. Bidraget är också pensionsgrundande, vilket innebär att det ger dig en trygghet även för framtiden.

Dina inkomster kan variera beroende på din situation, till exempel om du är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig. För detaljerade exempel på bidragsbelopp vid olika inkomster för både heltids- och deltidsstudier, hänvisar vi till CSN:s officiella webbplats där du kan få exakta belopp och ytterligare information.


Vad menas med att CSN vill ha ett yttrande att utbildningen stärker min ställning på arbetsmarknaden?

Det betyder helt enkelt att det ska finnas ett behov av arbetskraft med den kompetensen som utbildningen ger dig. Kontakta din omställningsorganisation så hjälper de dig med yttrandet.


Jag vet inte om jag tillhör någon omställningsorganisation, hur undersöker jag det?

Arbetsplatser med kollektivavtal är kopplade till en omställningsorganisation. Kolla med din nuvarande eller senaste arbetsgivare och titta i vår lista på omställningsorganisationer. Omfattas du inte av en ett kollektivavtal så kan den offentliga omställningsorganisationen Nysteget hjälpa dig. Du kan också prata med oss så guidar vi dig vidare.


Jag vill gå en utbildning som är längre än 44 v, hur gör jag då?

Då har du möjlighet att söka studiemedel från CSN. Omfattas du av en omställningsorganisation så kan du höra med dem om de har något kompletterande stöd.


Vilka utbildningar kan ge rätt till omställningsstudiestöd?

Alla svenska utbildningar som idag ger rätt till studiemedel via CSN är möjliga att ansöka Omställningsstudiestöd för. Det kan till exempel vara yrkesutbildningar och yrkeskurser på Komvux, yrkeshögskola, folkhögskola eller universitetsutbildning. Om du omfattas av stöd från en omställningsorganisation och de har köpt en utbildning till dig så finns också möjligheter att söka stödet.


Kan jag få omställningsstudiestöd även om jag har slut på veckor med studiemedel?

Ja, det kan du. Veckorna med omställningsstudiestöd har ingen koppling till antalet veckor med studiemedel.


Kan jag arbeta vid sidan av studierna?

Du kan arbeta deltid samtidigt som du studerar med omställningsstudiestödet. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestödet.

Du kan däremot endast få omställningsstudiestöd för den tid du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar 50 procent så kan du bara få omställningsstudiestöd på 50 procent, även om studietakten är på heltid (100 procent).


Hur påverkar ett omställningsbidrag min ekonomiska situation?

Omställningsbidraget kan bidra till att minska ekonomiska påfrestningar under utbildningstiden genom att täcka vissa kostnader. Det kan också ge en möjlighet till en inkomst under utbildningstiden, beroende på den specifika utformningen av bidraget.


Vilka typer av kostnader täcker ett omställningsbidrag?

Omställningsbidraget kan täcka olika typer av kostnader relaterade till utbildning eller omskolning, såsom kursavgifter, studiematerial, resor och eventuella levnadskostnader under utbildningstiden.


Kontakta mig gällande Omställningsstudiestöd

Translate »