i Magasinet, Matchning

Rätt jobb eller utbildning via Iris Rusta och matcha 2 (ROM2) – med Amanda Forsman

Är du trött på att söka jobb efter jobb men aldrig bli kallad på intervju? Vet du inte vad du vill arbeta med, eller saknar du rätt kunskap eller utbildning för att ens komma in på arbetsmarknaden? I så fall kan Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha 2 (ROM2) vara något för dig. Programmet ger dig rätt till en personlig handledare.

Samtidigt som du deltar i Rusta och matcha 2 har du även rätt till ersättning från Arbetsförmedlingen. För att reda ut allt detta pratar vi med en av Iris handledare Amanda Forsman, som besvarar allt vad som gäller för att du ska kunna få ta del av tjänsten; och förhoppningsvis välja Iris Rusta och matcha 2.

Vad är Rusta och matcha 2 (ROM2) och vad betyder det?

– Rusta och matcha 2 är en tjänst som Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande genom externa leverantörer, där Iris är en mångårig leverantör med högsta betyg. Målet med tjänsten är att du ska bli matchningsbar genom rustande insatser. Förhoppningen är att du så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja den utbildning du behöver för att kunna komma ut på arbetsmarknaden, förklarar Amanda.

– För att detta ska vara möjligt tilldelas du en handledare som hjälper dig och visar vägen. Handledaren ska helt enkelt matcha dig mot arbetsmarknaden och hitta ett passande jobb baserat på din kunskap, erfarenhet och dina önskemål. Saknar du rätt kompetens vägleder handledaren på Iris dig till att hitta rätt utbildning.

En individuell handlingsplan tas fram

– För att insatsen ska lyckas tar handledaren och deltagaren fram en individuell handlingsplan som är baserad på dennes behov, styrkor och önskemål. Som arbetssökande kan det vara lätt att gå vilse, särskilt om man har varit arbetslös en längre tid. En personlig handledare som stöttar dig att hitta rätt mål och att fokusera på dina drömmar kan vara guld värt, uttrycker Amanda.

– För att du ska kunna ta del av Rusta och matcha 2 måste du först och främst vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du kommer inte automatiskt att kunna använda tjänsten när du skriver in dig, men du kan själv efterfråga den och ansöka om att få delta i programmet. Men oftast är det Arbetsförmedlingen som föreslår tjänsten för dem som de anser har bäst hjälp av den.

– Har man väl fått ett godkännande från Arbetsförmedlingen att ta del av programmet har man möjligheten att själv välja vilken leverantör man vill ha hjälp av. Välj Iris Hadar AB  om du vill ta del av Iris Rusta och matcha 2, poängterar Amanda.

Hur hittar man rätt leverantör av Rusta och matcha 2 (ROM2)?

– Arbetsförmedlingen har en lång lista på olika leverantörer som är godkända och som erbjuder tjänsten Rusta och matcha 2 (ROM2), bland annat Iris. Som arbetssökande är det viktigt att man hittar den bästa leverantören och som kan ge dig den hjälp du behöver för att komma ut på arbetsmarknaden. Det är därför det är så viktigt att man gör ett aktivt val och själv väljer leverantör av Rusta och matcha 2. Gör du själv inget aktivt val kommer i stället Arbetsförmedlingen att utse en leverantör. Då blir det den som ligger närmast där du bor, tydliggör Amanda.

Du väljer din leverantör av Rusta och matcha 2 (ROM2)

– På Arbetsförmedlingens hemsida hittar du information om de leverantörer som ingår i programmet. Med hjälp av det sökverktyg som finns på hemsidan kan du sortera och segmentera efter dina önskemål. Du kan välja ort, kommun, yrkesinriktning och leverantörsnamn. Behöver du en handledare som kan hjälpa dig på ett annat språk än svenska kan du även klicka i detta. På Iris erbjuder vi språkstöd på flera olika språk.

– Arbetsförmedlingen har också betygsatt leverantörerna efter hur de har lyckats med att stötta arbetssökande till jobb eller studier. Betygen är en bra fingervisning när man väljer leverantör. Iris har högsta betyg på flera orter och ligger på en topplacering av totalt 163 leverantörer, understryker Amanda.

Hur länge kan man vara inskriven i Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Målet med Rusta och matcha 2 är att du så snabbt som möjligt ska hitta ett jobb eller påbörja dina studier. Därför är tjänsten också tidsbegränsad. Som mest kan du vara inskriven i Rusta och matcha 2 i ett år. Men Arbetsförmedlingen tar bara beslut om sex månader åt gången, betonar Amanda.

– Därför är det viktigt att du och din handledare på Iris kommer i gång så fort som möjligt och sätter upp en realistisk plan med tydliga mål för vecka för vecka.

Rusta och matcha 2 är en fantastisk möjlighet

– Det gäller att som arbetssökande, se Rusta och matcha 2 som den fantastiska möjlighet den är. Inför ditt möte med den handledare som ska hjälpa dig måste du våga vara öppen med dig själv och vem du är. Då ökar chanserna för att handledaren ska kunna hjälpa dig att hitta rätt jobb. Handledaren är där för dig, tillsammans ska ni ta fram en individuell plan som passar dig och som leder till det mål du sätter upp, beskriver Amanda.

Vem kan få Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska ha rätt till en handledare via Rusta och matcha 2 (ROM2). Främst är Rusta och matcha 2 till för dig som har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i 3 månader eller längre. Men stödet med handledare är också för dem som deltar i olika program som jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet. Därför behöver du inte nödvändigtvis ha varit arbetslös en längre tid för att kunna ta del av Rusta och matcha 2, förklarar Amanda.

– I vissa fall går det även att vara inskriven i Rusta och matcha 2 samtidigt som man har annat stöd som exempelvis praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering. Det går även att kombinera Rusta och matcha 2 med studier i svenska hos SFI. Då får du en anvisning till programmet i lägre omfattning.

Du tilldelas en personlig handledare med anpassat stöd

– När du skrivits in i Rusta och matcha 2 och valt din leverantör, tilldelas du en handledare. Tillsammans går ni igenom dina förutsättningar och gör upp en realistisk plan för hur du ska kunna komma ut på arbetsmarknaden och hitta jobb. Det handlar inte bara om att snabbt hitta ett arbete eller rätt utbildning. Att identifiera dina styrkor, din erfarenhet och det du är extra bra på är minst lika viktigt eftersom det kan visa vägen till rätt jobb och karriär. Det bidrar också till att bygga ditt självförtroende och gör att du vågar satsa, uttrycker Amanda.

– Din handledare anpassar stödet till just dig. Det betyder att det ser olika ut för olika personer. Handledaren kan hjälpa dig med exempelvis anpassad träning i intervjuteknik inför en anställningsintervju; samt med att komma i kontakt med arbetsgivare och olika företag för både jobb och nätverkande. Likaså även att skapa ett professionellt CV och skriva ett personligt brev inför en ansökan; samt att hitta rätt yrke och utbildning för dig. Din handledare kan även ge dig motiverande samtal och peppande handledning när du behöver, tydliggör Amanda.

Vad händer efter Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Efter att du har gått Rusta och matcha 2 (ROM2) är målet att du ska ha kommit ut i arbete eller påbörjat den utbildning som du behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Ibland når man sina mål bara efter några månader. I andra fall kan man behöva uppdatera sin plan och fortsätta med Rusta och matcha 2 ytterligare en period, poängterar Amanda.

– Men det händer också ibland att man inte hinner uppnå målen. Orsakerna kan vara flera. En för generös plan, att man behöver mer tid på sig att lära sig ett nytt språk eller att arbetsmarknaden plötsligt förändras är några exempel.

Du får fortsatt hjälp även om målen inte uppnås

– Om man vid avslut inte uppnått målen gör Arbetsförmedlingen en utvärdering. Detta sker med hjälp av enkät men också genom samtal. Anses Rusta och matcha 2 fortfarande vara det bästa kan man som arbetssökande få en ny anvisning i programmet, förutsatt att man själv vill. Detta även om man redan har haft stödet i tolv månader. I de fall det visar sig att Rusta och matcha 2 inte fungerar som tänkt får man i stället hjälp med andra individuellt anpassade insatser som passar bättre, understryker Amanda.

Kan jag tacka nej till Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Ja, du kan tacka nej till Rusta och matcha 2 (ROM2), men det kan påverka din ersättning. Rusta och matcha 2 bygger på ett aktivt deltagande i programmet. Men Rusta och matcha 2 är också en unik möjlighet att få hjälp med att sätta samman en personlig plan och få de verktyg man behöver för att få det jobb man drömt om, förklarar Amanda.

– Har du påbörjat programmet men inte är nöjd med den leverantör eller handledare som du har kan du byta. Det är viktigt att du känner att samarbetet med leverantören fungerar väl och att du får den hjälp du behöver för att nå dina mål. Vill du byta leverantör ska du kontakta den Arbetsförmedling som du är inskriven på så hjälper de dig, uttrycker Amanda.

Vad står ROM2 för?

– Rusta och matcha 2 och ROM2 är i grunden två sidor av samma mynt. ROM2, som står för Rusta och matcha 2, är mer än en enkel förkortning. Det är en grundläggande filosofi som genomsyrar hela Rusta och matcha 2-konceptet. ROM2 placerar beslutsfattandet i händerna på arbetssökande och ger dem makten att aktivt forma sina karriärvägar genom att erbjuda ett brett utbud av passande arbets- och utbildningsmöjligheter. ROM2 är en metodik som ställer individuell styrka, ambition och mål i centrum och syftar till att skapa meningsfulla och hållbara matchningar.

ROM2 är en uppgradering och en fortsättning på det framgångsrika KROM-konceptet och syftar till att förbättra och utöka möjligheterna för arbetssökande. ROM2 är resultatet av en ständig strävan att optimera matchningsprocessen och anpassa den efter dagens arbetsmarknadsbehov.

Iris är ett auktoriserat matchningsföretag

– Det är inte Arbetsförmedlingen själv som levererar tjänsten utan det är olika kompletterande aktörer som de samarbetar med och har godkänt. Det kan vara tryggt att veta att Iris är en av få aktörer som erbjuder ROM2, också är ett auktoriserat matchningsföretag av branschorganisationen Almega Kompetensföretagen, beskriver Amanda.

Vad är skillnaden mellan KROM och ROM2?

– Det är inte en särskilt stor skillnad för dig som deltar. I stället är skillnaden mellan KROM och ROM2 främst riktad mot att ha olika krav på leverantörerna. En annan anledning till förändringen var att klargöra vilken roll Arbetsförmedlingen har och vilken roll de olika leverantörerna har, poängterar Amanda.

Vad är målet med Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Målet med den nya Rusta och matcha 2-tjänsten är att förbättra kvaliteten och resultatet över tid, medan målet fortfarande är att hjälpa arbetssökande att hitta arbete eller utbildning så snabbt som möjligt. Trots att betygsresultaten från Rusta och matcha inte följer med till den nya tjänsten, kan deltagarna fortfarande använda Arbetsförmedlingens betygsmodell för att jämföra leverantörernas resultat. Iris kommer fortsätta att leverera hög kvalitet och fokusera på att uppfylla varje deltagares individuella behov och mål, understryker Amanda.

Hur mycket betalar arbetsförmedlingen för Rusta och matcha 2 (ROM2) ?

– Ersättningen för Rusta och matcha 2 (ROM2) betalas ut av Arbetsförmedlingen till deltagarna som är berättigade till programmet. Arbetsförmedlingens uppdrag utöver att hjälpa arbetssökande att hitta och få anställning är också att erbjuda olika stödåtgärder och program, inklusive Rusta och matcha 2. Allt med målet att hjälpa människor att öka sin kompetens och förbättra sin anställbarhet på arbetsmarknaden. Ersättningen som betalas ut kan variera beroende på deltagarens individuella situation och behov.

Krav för att man ska kunna få ut sin ersättning

– Rusta och matcha 2 ställer vissa krav för att man ska kunna få ut sin ersättning. Du måste bland annat följa den planering som du och din handledare har gjort upp tillsammans. Under tiden som du deltar i ett program måste du fortsätta att aktivt söka jobb och regelbundet lämna in en aktivitetsrapport till din Arbetsförmedling. Uppfyller du inte de krav som din Arbetsförmedling har satt upp kan det innebära att du förlorar din ersättning, förklarar Amanda.

Varför ska man välja Iris Rusta och Matcha 2 (ROM2) ?

– Iris Rusta och matcha 2 har hög kvalitet och har visat sig vara effektivt för att hjälpa deltagare att öka sin anställbarhet och hitta en anställning. Enligt senaste statistik har över 80% av deltagarna lyckats hitta arbete eller fortsatt utbildning efter avslutat program. Detta visar på att programmet ger konkreta resultat och kan vara en bra investering i deltagarens karriär och framtid på arbetsmarknaden. Dessutom har vi otroligt engagerade och lyhörda handledare runtom i landet som alla jobbar med ett stort hjärta för våra deltagare, avslutar Amanda.

Din framtid är nu, hoppas vi ses på Iris!

Rätt jobb eller utbildning via Iris Rusta och matcha - med Amanda Forsman | Iris.se

Iris Rusta och matcha (KROM och ROM2) | Om du söker jobb eller utbildning | Iris.se

93% är nöjda med personalens bemötande
92% rekommenderar oss till andra
88% är mer än nöjd med insatsen

Rätt jobb eller utbildning via Iris Rusta och matcha - med Amanda Forsman | Iris.se

Iris Rusta och matcha 2 (ROM2)

Vi ser fram mot att stötta dig på din väg mot jobb eller utbildning!

Läs mer om Iris Rusta och matcha 2 »

Iris Bemanning och Rekrytering

Iris Rusta och matcha (KROM och ROM2) | Om du söker jobb eller utbildning | Iris.se

Iris Bemanning och Rekrytering – en väg till jobb

Läs mer om Iris Bemanning och Rekrytering här »

Translate »