Religionskunskap – specialisering

Vuxenutbildning

Religionskunskap – specialisering är en kurs inom ämnet religionskunskap. Religionskunskap som skolämne har sin vetenskapliga förankring främst inom det religionsvetenskapliga ämnesområdet, som till karaktären är tvärvetenskapligt. Vilket gör undervisningen i religionsvetenskap till ett ämne som både handlar om hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck, men även hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Ämnet går även in på vilken roll och betydelse tron och etiken har för olika individers upplevelser av mening och tillhörighet. Kursen är på 100 p. Kurskod RELREL0.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen:

Religionskunskap-specialisering är en kurs inom ämnet religionskunskap. Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt samt olika tolkningar inom religionsämnet.

Undervisningen inom religionskunskapen handlar om att bredda elevernas förståelse för kristendomen och dess traditioner. Vidare handlar undervisningen i religionskunskap om att skapa förståelse omkring betydelsen av kristlig trostradition för den svenska värdegrunden som det svenska samhället till stor del är präglat av. Religionsämnet går även in på betydelsen för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel centrala idéer, etiska principer, texter, riter och handlingsmönster i en eller flera valda religioner och livsåskådningar.
  • Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
  • Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.
  • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor.

Vem kan läsa kursen religionskunskap – specialisering?

Kursen religionskunskap – specialisering, 100 poäng är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen religionskunskap – specialisering, 100 poäng. Inom religionskunskap, finns religionskunskap 1 och religionskunskap 2 att söka som distansstudier vid Iris komvux.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »