i Magasinet

Rusta och matcha – ny tjänst för dig som söker jobb

Under våren 2020 ska Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer pröva och utveckla den nya tjänsten Rusta och matcha i delar av landet. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och dess tjänster. Iris är redan idag en stor leverantör till Arbetsförmedlingen och har lämnat anbud för att få vara med att utveckla tjänsten Rusta och matcha i piloten som genomförs på 32 orter i landet under 2020.

Om Iris får tilldelning betyder det att du som arbetssökande kommer att kunna ta del av Rusta och matcha på utvalda orter hos oss. Iris Rusta och matcha kommer att ge dig goda förutsättningar att hitta din nästa anställning eller utbildningen som leder till jobb. På Iris får du ta del av över 100 års samlad erfarenhet av utbildningssektorn, coachning, arbetsmarknad och bemötande av människor med olika förutsättningar. Alla handledare har akademisk utbildning samt erfarenhet av att möta människor med olika bakgrunder och behov.

Stort nätverk av arbetsgivare

Förutom vår långa erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden har vi daglig kontakt med arbetsgivare inom de flesta branscher. Iris är även anslutna till Eures, som är ett europeiskt arbetsmarknadsnätverk där 32 länder ingår. Nätverket arbetar för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden i Europa. Så oavsett om du är intresserad av jobb i Sverige eller vill utvidga sökandet till Europa så kommer vi stötta dig på vägen till ditt nya jobb eller utbildning.

Vill du veta mer om Rusta och matcha?

Rusta och matcha är en tjänst som förmedlas och bekostas av Arbetsförmedlingen. Kontakta därför Arbetsförmedlingen om att du vill gå Rusta och matcha hos Iris. De bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Håll dig uppdaterad på new.iris.se, vi lägger ut mer information löpande.

Kontakt Sandra Ericsson
sandra.ericsson@iris.se

Läs mer om Iris som leverantör av Rusta och matcha »

Translate »