i Iris YH, Magasinet

Sebastian studerar till automationsingenjör på Iris YH i Malmö

”Jag vill vara delaktig i framtidens utvecklande av hållbara produktionsprocesser ur både ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.”

Sebastian studerar till automationsingenjör på Iris Yrkeshögskola i Malmö

Sebastian Hansen tillhör den första kullen av studenter på utbildningen automationsingenjör inom processindustri på Iris YH. Hans intresse för teknik och industri innebar att utbildningen passade honom perfekt.

– Min tidigare utbildning var El- och Energiprogrammet på gymnasiet med inriktning automationsteknik, med tillhörande praktik inom området. Efter gymnasiet jobbade jag i industrin som operatör inom värmepumpsproduktion under 1 år.

– Anledningen till att jag började på Iris YH är att utbildningen är placerad i Malmö, samt att utbildningen är inriktad specifikt till processindustri, vilket lockade mig. Likaså för att automatisering och digitalisering är något som är aktuellt nu, inte minst i processindustrin. Jag vill vara delaktig i framtidens utveckling av hållbara produktionsprocesser ur både ett miljö och ett ekonomiskt perspektiv. Automationsingenjör är även ett yrke som handlar om problemlösning. Även om jag lustigt nog har en hatkärlek till problemlösning, stimuleras min hjärna av att lösa problem.

I Malmö och Gävle bedrivs utbildningen digitalt med en del praktiska delar, men i Stockholm är utbildningen platsbunden. Hur har din upplevelse varit?

– Eftersom jag går utbildningen i Malmö har jag tagit del av de viktiga praktiska delarna som man kommer möta ute i verkligheten. Men numera finns det många bra verktyg som underlättar digital undervisning.

Vad har varit den roligaste kursen?

– Den roligaste kursen har varit PLC-Programmering, som också har varit den största under utbildningen.

Hur ser du på din kommande LIA-period?

– Förhoppningsvis är min kommande LIA plats min framtida arbetsgivare. Jag kommer göra min LIA på ett företag som arbetar med utbildning inom automation.

Arbetsmarknaden för automationsingenjörer och framtiden inom yrket

Hur ser du på arbetsmarknaden för automationsingenjörer och dina möjligheter efter utbildningen?

– Vad jag vet så ser arbetsmarknaden bra ut för automationsingenjörer. I och med att industrin utvecklas behövs fler engagerade och duktiga automationsingenjörer.

Hur ser du på lönen?

– Jag har inte så stor insikt i hur lönen ser ut för automationsingenjörer, men min syn på ersättning generellt, är att man får betalt för hur mycket man bidrar till företaget och hur kompetent man är.

Vem rekommenderar du utbildningen till?

– Jag rekommenderar utbildningen till engagerade personer som är genuint tekniskt intresserade, gillar problemlösning och vill vara en del av framtidens utveckling inom industrin.

Translate »