i Magasinet

Seminarium 4/10: Har du råd att anställa en döv medarbetare?

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för döva medarbetare?

Se det inspelade seminariet nedan.

Iris bjöd onsdagen den 4 oktober in till samtalet ”Har du råd att anställa en döv medarbetare?”. Medverkade gjorde bland annat Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall och Generaldirektör Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet, med flera.

Se det inspelade seminariet nedan.

Tolktjänsten är en samhällsservice för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Det är idag oklart hur man kan tillgodose behoven av teckenspråkstolk i arbetslivet, där arbetsgivaren står för stora delar av kostnaden. Det finns också oklarheter runt vilka kostnader det statliga bidraget för tolktjänst till regionerna är avsett att täcka.

Samtalet utgick från “Tolkutredningen – Handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva” som lämnades över till dåvarande socialminister Lena Hallengren 2020. Men vad har hänt sen dess? Samtalet tog utgångspunkt i samhälls- , den anställdes- och arbetsgivarperspektivet. Hur fungerar det på arbetsplatser idag, och vad planerar regeringen framåt? Och hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för våra döva medarbetare?

Moderator

Patrik Andersson, Ordförande för Social Venture Network.

Medverkade

Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör Myndigheten för delaktighet
Pia Johnsson Sederholm, Ledamot i Sveriges Dövas Riksförbund
Claus Forum, VD Iris Hadar
Cathérine Frost, Medarbetare Iris Hadar
Lea Strandberg, Sakkunnig Minoritetsstress

Varmt välkommen att titta på det inspelade seminariet nedan.

Translate »