i Iris Terapi, Magasinet

Start för Iris Terapi – terapimottagning online

Den 1 juni 2023 startade Iris en online-terapimottagning. Iris Terapi erbjuder ett brett spektrum av samtalstjänster för både enskilda individer och arbetsgivare. Läs mer här »

Iris Terapi startar 1 juni

För en privatperson kan det handla om att hantera personliga utmaningar, stress eller bearbeta tidigare erfarenheter. För arbetsgivare erbjuder Iris Terapi stöd för att exempelvis minska risken för stressrelaterad ohälsa och för ökad trivsel på arbetsplatsen.

Det kan också vara samtalstjänster för medarbetare som tex utvecklande samtal, krissamtal, stress- eller konflikthantering, som stärker verksamheten på lång sikt.

Iris Terapi är en del av företaget Iris

Iris Terapi är en del av företaget Iris som erbjuder individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. I över 100 år har Iris arbetat brett med att stödja personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden.

Iris har lång erfarenhet av att leverera funktionsstärkande tjänster över hela landet åt Arbetsförmedlingen, kommuner, organisationer och arbetsgivare. Med denna online-tjänst kan tjänsterna erbjudas mer flexibelt för arbetsgivare samt till enskilda personer.

– För oss på Iris är det fantastiskt att nu kunna erbjuda fler tillgänglig och kvalitativ terapi för att främja hälsa och utveckling. Vi är glada över att kunna presentera Iris Terapi online som kan möta våra olika kunders behov på ett flexibelt och tryggt sätt säger Anne Lindgren, affärschef på Iris.

Iris Terapi är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik

Iris Terapi är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik med välutbildade terapeuter som följer etiska riktlinjer och står under tillsyn av IVO. Terapeuterna är legitimerade eller har grundläggande psykoterapeututbildning och arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Terapimottagningen använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal. Verksamheten utvärderas och följs regelbundet upp för att säkerställa hög kvalitet.

Iris är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, såsom stödjande samtal, via Försäkringskassan för sina anställda.

Läs mer på Iris Terapi här »

Translate »