Fortsatt förtroende från AF

Iris utökar sin verksamhet med att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar. Med det nya avtalet ”Aktivitetsbaserade utredningsplatser” genomför vi utredningar på 25 leveransområden från Kalix i norr till Malmö i söder. Målet är ett jobb att trivas och utvecklas i. Gemensamt med den arbetssökande fokuserar vi på möjligheter och river hinder. Vi kallar det ”Unika lösningar för unika människor”.