Iris deltar i Almedalen 2018

Iris deltar i Almedalen

Iris deltar under årets Almedalsvecka tillsammans med sina systerföretag Medlearn och Competens. Tillsammans anordnas dagen ”Måndag hela veckan” den 2 juli med temat det livslånga lärandet och att inte fastna i gamla spår. Om vikten av att tänka nytt om det livslånga lärandet ska gälla alla.

 

Inkluderande arbetsmarknad

Iris anordnar inom ramen för Måndag hela veckan sin egen programpunkt med tema Så jobbar du smart för att ta emot och behålla personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen.

Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättning är högre än för andra. Under samtalet diskuterar vi därför hur arbetsgivare kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att rekrytera och behålla kompetens som behövs på arbetsplatsen. Under samtalet hör vi Evalena Habel från Iris berätta om hur hon har anpassat arbetsplatser för både fårfarmare och verksamhetschefer.

Ambitionen efter avslutat samtal är att folk ska känna att det är möjligt att med enkla medel öppna dörren till arbetsplatsen och släppa in de som på grund av ändrade förutsättningar i sin arbetsförmåga står utanför.

Läs mer om Måndag hela veckan och de andra programpunkterna på www.mandaghelaveckan.se.

 

Seminarium torsdagen den 5 juli

Tillsammans med Helhetskommunikation, Coompanion och Social Venture Network Sweden deltar Iris även i ett seminarium under torsdagen den 5 juli. Det diskuteras att trots att det är allmänt känt att mångfald är en framgångsfaktor för företag har vissa grupper svårt att få jobb. Hur vi går tillväga för att ta tillvara på all potential och kompetens som finns i vårt samhälle?

Lisa Gustafsson och Evalena Habel från Iris deltar i seminariet.