Tina arbetar i bowlinghall

Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Tina ser åter möjligheter till delaktighet i arbetslivet

Tina hade varit långtidssjukskriven på grund av en whiplashskada. Under sin långa sjukskrivningsperiod tappade hon tron på sig själv. Självförtroendet gick i botten, hon trodde inte att hon klarade av någonting. Värken var det centrala i hennes liv. En insats för återanpassning i arbetslivet förbereddes. Tina fick göra en arbetsstilsanalys – WSA (Working Style Analysis), som ger en profil på individens personliga stil att lära och arbeta på. Hon fick prova olika tekniska och ergonomiska hjälpmedel, för att hitta lösningar som minimerade hennes värk. Eftersom Tina hade stora problem med minnet, fick hon börja med arbetsminnesträning. Det resulterade i att hon fick mycket lättare att koncentrera sig och hålla fokus på sina uppgifter. Dessutom kunde hon hålla flera saker i minnet samtidigt. Genomgående stärktes Tinas självförtroende, hennes självinsikt ökade och hon fick möjlighet att påverka sin egen situation. Vi arbetade med Tina både ur ett individuellt perspektiv och i ett grupperspektiv. Tina utvecklades oerhört mycket under tiden hos oss. Från att haft ett dåligt självförtroende och saknat framtidstro började hon tro på sig själv och se nya möjligheter. Tina fick en praktikplats på en bowlinghall, vilket passade hennes person och förutsättningar utmärkt. Idag har Tina en lönebidragsanställning på bowlinghallen där hon jobbar med allt från försäljning i cafeteria till skötsel av banorna.