Svenskt teckenspråk för asylsökande

En-kille-tittar-på-skärmen

Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

När döva och hörselskadade söker asyl i Sverige är det svårt att göra sig förstådd och förklara sina flyktingskäl. Man behärskar inte teckenspråk och kan
inte förstå svenska teckenspråkstolkar. Följden blir att Migrationsverket inte kan göra en rättvis och rättssäker bedömning av flyktingskälen.

Genom Migrationsverkets upphandlade utbildning erbjuder Iris Hadar undervisning i svenskt teckenspråk i teckenspråkig miljö där den asylsökande också får lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man söker asyl.

Iris Hadar har sedan över 20 år tillbaka erfarenhet av målgrupperna teckenspråkiga,
hörselsnedsatta och döva – både födda i Sverige och utomlands.