Våra tjänster ger effekt

Våra tjänster ger effekt

Våra tjänster ger effekt

Många av deltagarna i vår tjänst FAM har haft svårt att klara av grund- och gymnasieskolan.
Med hjälp av stöd från Iris klarar mer än 350 av dem att genomföra sin arbetsmarknadsutbildning.
Av 400 deltagare per år tycker 90 % att de har kommit närmare sina mål under tiden hos Iris.

Läs mer »