i Iris YH, Magasinet

Stort behov av vätgasingenjörer – nu startar en helt ny utbildning

Vill du arbeta i hjärtat av den gröna omställningen och ha stora chanser att göra karriär i en framtidsbransch? I så fall är den nya utbildningen till vätgasingenjör något för dig.

I arbetet med att skapa framtidens koldioxidneutrala samhälle ses vätgasen som en avgörande faktor. För att möta marknadens ökade kompetensbehov startar en ny YH-utbildning till vätgasingenjör i höst.

– Du kommer att få möjlighet att arbeta med banbrytande teknik som ingen annan i världen gör, säger Pedro Raposo på AFRY.

Om drygt 20 år ska Sverige inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser, enligt riksdagens klimatmål. För att lyckas med klimatomställningen är vätgas en viktig pusselbit. Den kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi som framställts från fossilfria energikällor. Vätgasen gör det alltså möjligt att fasa ut fossila bränslen och förverkliga en grön omställning i bland annat transport-, energi- och industrisektorn.

Vätgasingenjörer behövs för att möta marknadens behov

Men för att nå dit behövs utbildade vätgasingenjörer, vilket det i dagsläget finns en stor brist på. För att möta marknadens behov kommer Iris Yrkeshögskola bli den första YH-aktören att starta en tvåårig yrkesutbildning till vätgasingenjör. Den nya utbildningen till vätgasingenjör startar redan i höst i Skellefteå, Göteborg och Stockholm.

– Jag är väldigt positiv till den här YH-utbildningen eftersom vi behöver specialiserade människor inom den framväxande vätgasindustrin, säger Oscar Hamréus, HR-chef på svenska PowerCell Group, ett av världens ledande bränslecellsbolag.

I norra Sverige pågår flera spännande pionjärprojekt inom vätgasanvändning. Ett av dessa projekt är HYBRIT – ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, som håller på att revolutionera stålindustrin genom att framställa fossilfritt stål med hjälp av vätgas.

– Den här branschen har en enorm potential. Som vätgasingenjör kommer du att få möjlighet att arbeta i unika och spännande projekt där du verkligen kan vara med och göra skillnad, säger Pedro Raposo, Director Power-to-X hos det internationella företaget AFRY.

Fullbokade konsulter och global jättemarknad

Globalt växer vätgasmarknaden snabbt och bara i Sverige förväntas den fyrdubblas till år 2030, vilket kommer att skapa intressanta arbetsmöjligheter både nationellt och internationellt.

– Vi behöver mer kompetens i branschen. Våra konsulter är fullbokade och vi rekryterar hela tiden, säger Pedro Raposo och fortsätter:

– Våra marknadsanalyser visar att vi framåt är i stort behov av kompetens bara i norra Sverige och sedan finns det även en jättemarknad globalt. I dag har vi exempelvis resurser från Spanien och Italien som arbetar mot projekt i norra Sverige eftersom vi inte får tag i kompetens nationellt.

Tack vare att det är branschens behov som styr vilka YH-utbildningar som beviljas är arbetsmöjligheterna efter den tvååriga utbildningen till vätgasingenjör mycket goda. Faktum är att cirka nio av tio får jobb efter en YH-utbildning.

– Det kommer verkligen att finnas supergoda karriärmöjligheter inom hela vätgasindustrin framåt, säger Oscar Hamréus.

Vill du utbilda dig till vätgasingenjör?

Nu har du möjlighet att studera vätgasdistribution, vätgaslagring, vätgasproduktion och vätgasanvändning på Iris Yrkeshögskola. Den tvååriga utbildningen till vätgasingenjör erbjuds i Skellefteå, Stockholm och Göteborg.

Ansökningsperiod: 1 februari 2023 – sista ansökningsdag 5 maj 2023.

Utbildningen Vätgasingenjör startar hösten 2023 och kommer erbjudas på följande 3 orter:

Oscar Hamréus - Stort behov av vätgasingenjörer – nu startar en helt ny utbildning | Iris.se

Oscar Hamréus,
HR-chef på svenska PowerCell Group

Pedro Raposo - Stort behov av vätgasingenjörer – nu startar en helt ny utbildning | Iris.se

Pedro Raposo,
Director Power-to-X på AFRY

Translate »