Iris tjänster och utbildningar på teckenspråk

Iris erbjuder flera olika utbildningar och tjänster för dig som är hörselnedsatt samt döv.

Informationsfilmer på teckenspråk

Filmer på teckenspråk

I informationsfilmerna på teckenspråk får du mer information om Iris olika erbjudanden och mer information om oss. Du får också veta hur du ansöker till våra olika utbildningar och vad de innefattar.

Om du inte hittar det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss. Maila till info@iris.se.

Om Iris och vår historia

Iris tjänster och utbildningar på Teckenspråk

Grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial
vuxenutbildning

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

SFI
(svenska för invandrare)

Undervisning i svenskt teckenspråk för asylsökande

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga (YIT)

Translate »