Iris Terapi

Digital psykoterapi

Digital psykoterapimottagning

Iris Terapi är en professionell samtalspartner för ditt psykologiska välmående. Utmaningar i livet kan påverka oss på olika sätt och att det kan vara svårt att hantera dem själv. Oavsett om du kämpar med ditt personliga eller professionella liv kan Iris digitala psykoterapi vara till hjälp.

Låter
Iris Terapi
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter Iris Terapi intressant? Kontakta oss för mer information »

Om Iris Terapi

Iris jobbar utifrån en helhetssyn på människan och tillhandahåller många tjänster med fokus på utveckling. Iris Terapi erbjuder psykoterapi både för privatpersoner och arbetsgivare. Våra samtalstjänster främjar hälsa och utveckling såväl för dig som privatperson eller på arbetsplatsen. Det kan handla om att få stöd och hjälp med personliga utmaningar, förbättra självkänsla, hantera stress och bearbeta tidigare erfarenheter. Vi är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik, med terapeuter som har gedigen utbildning och följer etiska riktlinjer. En legitimerad psykoterapeut har det övergripande samordnings- och behandlingsansvaret.

Våra professionella samtalspartner kan stötta dig att hantera utmaningar i livet och förstå hur tidigare erfarenheter påverkar måendet. Du får verktyg att hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt. Genom att använda oss av evidensbaserade psykoterapeutiska metoder, anpassade för just dig, arbetar vi tillsammans för att öka medvetenhet, självinsikt och personlig utveckling.

För dig som arbetsgivare kan vi stötta dig i att arbeta proaktivt med hälsa och utveckling på arbetsplatsen. Du kan också få stöd i att hantera specifika situationer som konflikter på arbetsplatsen. Genom att erbjuda samtalstjänster till dina medarbetare kan du som arbetsgivare minska risken för stressrelaterad ohälsa och öka trivseln på arbetsplatsen. Iris Terapi erbjuder bland annat utvecklande samtal, krissamtal, bearbetande samtal, stresshantering och konflikthantering. Samtalstjänster som stärker din verksamhet på ett långsiktigt sätt.

Så går samtalsterapi online till

Du som privatperson kan boka tid direkt här på hemsidan efter att din inbetalning är bekräftad. Arbetsgivare inleder genom att först skicka en förfrågan via kontaktformulär. Behandlingen sker digitalt, via videosamtal eller telefonsamtal. Efter det första samtalet bestämmer vår terapeut tillsammans med dig hur behandlingen ska se ut framåt och vilka mål som ska sättas. Behandlingen anpassas efter dina eller dina medarbetares individuella behov. En behandlingsplan för din medarbetare förankras med dig som chef. Ta steget och boka terapi online med oss på Iris.

Iris Terapi är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik med utbildade terapeuter som följer etiska riktlinjer. Vi står under IVO:s tillsyn och arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Terapeuterna har legitimation eller grundläggande psykoterapiutbildning och är under handledning av legitimerade psykoterapeuter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta digitalt och använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal. Vårt arbete utvärderas och följs regelbundet upp.

Vi utför våra tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner, organisationer och privatpersoner. Vi är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att du som arbetsgivare via Försäkringskassan kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (t ex stödjande samtal) för din anställde. Läs mer här »

Välkommen att kontakta oss!

Tillgänglighet och inkludering – vår värdegrund genomsyrar vår verksamhet

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv

Läs mer här »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Vad är skillnaden på livsstress, arbetsrelaterad stress och akut stress?

Läs mer här »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Ångest, rädslor och självförtroende med Hammarby Fotbolls Richard Magyar

Läs mer här »

För dig som privatperson

Varför psykoterapi?

Alla har vi våra utmaningar i livet. I vissa perioder blir de mer påtagliga och då kan det vara avlastande och hjälpsamt att ha en professionell samtalspartner. Det kan handla om ditt mående eller din situation. Det kan vara relationer som är svåra att hantera, förändrade förutsättningar eller att du på något sätt känner dig vilsen. Det kan också vara så att du vill ge dig själv chansen till psykologiskt växande. Det kan handla om att jobba med att:

 • Stärka din självkänsla.
 • Bli tryggare i dig själv, ta mer plats med dina behov och tydligare sätta dina gränser.
 • Öka din självkännedom och förstå varför du agerar på vissa sätt i olika situationer.
 • Ersätta gamla ohälsosamma mönster med nya, hälsobefrämjande sådana.
 • Hitta strategier att hantera stress, individuellt eller i grupp.
 • Öka din känsla av kontroll att påverka riktningen av ditt liv framåt.
 • Förstå vart du kommer ifrån och hur du påverkats av din uppväxt.

Hur går det till?

 1. Du bokar in en första tid för samtal via vår hemsida. Efter första samtalet eller samtalen bestämmer vi tillsammans hur behandlingen ska se ut framåt (metod, längd, intensitet osv) och vi sätter mål för behandlingen. Allt utgår från dina behov. Behandlingen sker i huvudsak digitalt, via säkra och användarvänliga videosamtal eller telefonsamtal om du föredrar det. Vi använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal.
 2. Efter det inledande samtalet kan du köpa terapisessioner direkt i vår Shop – Klicka här för att komma dit »

Varför ska du som privatperson välja Iris Terapi?

Våra terapeuter är proffs på samtal!

Iris har en historia som sträcker sig över 100 år tillbaka. Vi har en lång erfarenhet av att jobba med människor, att från individens förutsättningar ta fram det bästa hos var och en. Våra terapeuter har erfarenhet av att arbeta digitalt och har lång arbetslivserfarenhet och gedigen utbildningsgrund. Vi utgår från en helhetssyn på människan, följer etiska riktlinjer och står under IVO:s tillsyn (inspektionen för vård och omsorg). Då vi anser att det är viktigt att den terapeutiska behandling vi ger är kvalitetssäkrad så gäller följande hos oss:

 • Våra psykoterapeuter har antingen en legitimationsgrundande utbildning, eller en grundläggande psykoterapiutbildning och står under handledning av en legitimerad psykoterapeut som har det övergripande behandlingsansvaret. Detta gör att vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, en ökad trygghet för dig som kund.
 • Mottagningens arbete ses över och samordnas av en behandlingsansvarig psykoterapeut. Den behandlingsansvariga psykoterapeuten har en särskild roll gällande anmälningsskyldighet (Lex Maria), bedömning av insatser och när det gäller att bistå i verksamhetens kvalitetsarbete.
 • Det är viktigt för oss att våra metoder bygger på bästa möjliga vetenskapliga grund, därför använder vi evidensbaserade metoder. Det är också viktigt att du som kund känner att behandlingen är hjälpsam för dig och ger dig ett mervärde. Alla psykoterapeuters behandlingar utvärderas kontinuerligt genom ett skattningsformulär där våra kunder får ange hur nöjda de är med den hjälp de fått.

För dig som arbetsgivare

Varför psykoterapi?

Oavsett stort eller litet företag, oavsett din yrkesroll eller position möter du och dina medarbetare utmaningar i yrkeslivet. Som arbetsgivare erbjuder vi samtal för din egen eller dina anställdas räkning, som en förebyggande åtgärd – en satsning på hälsa och utveckling. Kanske är det utmaningar på arbetsplatsen som du och dina kollegor behöver diskutera med utomstående professionell. Kanske behövs en insats för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Det kan också finnas specifika anledningar som påverkar den enskilde eller arbetsplatsen som konflikter eller ohälsa. För arbetsgivare kan vi erbjuda:

 • Utvecklande samtal. Vad vill du eller ni uppnå? Vad behöver du för att komma vidare?
 • Krissamtal. När någonting svårt eller jobbigt av mer akut karaktär hänt behövs utrymme att reflektera och bearbeta i stunden.
 • Bearbetande samtal. När tidigare erfarenheter, invanda mönster eller andra psykologiska hinder påverkar mående och arbetssituation negativt.
 • Stresshantering. Individuella samtal eller gruppbehandling.
 • Konflikthantering.

Hur går det till?

 1. Du kan kontakta oss via mail och begära en offert, så återkommer vi till dig och överenskommer om ramar och övergripande innehåll för behandlingen. Även med vilket intervall och på vilket sätt återkoppling till dig som arbetsgivare ska ges. Är samtalen för din medarbetare behöver du veta att det din medarbetare säger omfattas av tystnadsplikt, men att vi tillsammans med din medarbetare kommer överens om vilken information som kommer dig tillhanda. Behandlingen sker i huvudsak digitalt, via säkra och användarvänliga videosamtal eller telefonsamtal. Vi använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal.
 2. Du kan köpa terapisessioner direkt i vår Shop – Klicka här för att komma dit »

Varför ska du som arbetsgivare välja Iris Terapi?

Vi är proffs på arbetslivsinriktad rehabilitering!

Iris historia sträcker sig över 100 år tillbaka. Vi har en lång erfarenhet av att jobba med människor, att från individens förutsättningar ta fram det bästa hos var och en. Vi är specialister på arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi erbjuder förutom olika typer av rehabiliterande samtal även förebyggande psykosociala insatser och chefsstöd.
Vi har erfarenheter av att arbeta digitalt, våra terapeuter har lång arbetslivserfarenhet och gedigen utbildningsgrund. Vi har en helhetssyn på människan, följder etiska riktlinjer och står under IVO:s tillsyn (inspektionen för vård och omsorg). Då vi anser att det är viktigt att den terapeutiska behandling vi ger är kvalitetssäkrad så gäller följande hos oss:

 • Våra psykoterapeuter har antingen en legitimationsgrundande utbildning, eller har en grundläggande psykoterapiutbildning och står under handledning av en legitimerad psykoterapeut som har det övergripande behandlingsansvaret. Detta gör att vi lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, en ökad trygghet för dig som kund.
 • Mottagningens arbete ses över och samordnas av en behandlingsansvarig psykoterapeut. Den behandlingsansvariga psykoterapeuten har en särskild roll gällande anmälningsskyldighet (Lex Maria), bedömning av insatser och när det gäller att bistå i verksamhetens kvalitetsarbete.
 • Det är viktigt för oss att våra metoder bygger på bästa möjliga vetenskapliga grund, därför använder vi evidensbaserade metoder. Det är också viktigt att du som kund känner att behandlingen är hjälpsam för dig och ger dig ett mervärde. Alla psykoterapeuters behandlingar utvärderas kontinuerligt genom ett skattningsformulär där våra kunder får ange hur nöjda de är med den hjälp de fått.

Vi utför våra tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen, kommuner, organisationer och privatpersoner. Vi är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att du som arbetsgivare via Försäkringskassan kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (t ex stödjande samtal) för din anställde.

Terapeuter inom Iris Terapi

 • Michaela Eriksson
  Michaela Eriksson Leg. psykoterapeut, samordnare och behandlingsansvarig för Iris Terapi

  michaela.eriksson@iris.se
  010-45 25 837
  0765-39 89 56

  Legitimerad psykoterapeut, ackrediterad IPT-A-terapeut, auktoriserad socionom. Verksam inom branschen sedan 1997 och har erfarenhet från bland annat psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Har psykodynamisk grund, som byggts på med nyare strömningar av KBT så som Dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and commitment therapy (ACT), compassionfokuserad terapi (CFT). Har utvecklat program för stresshantering och leder stresshanteringsgrupper. Stor erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer och har vana av att arbeta med föräldrastöd.

  ”För att ge en enkel förklaring till hantverket i mitt yrke så brukar jag säga att jag lånar ut min tanke- och känsloapparat för att tillsammans med dig jobba på att bättre förstå och hantera dina bekymmer, sedan får du tillbaka det bearbetade materialet och kan själv välja vad du vill ta till dig och inte”.

 • Maria Björeman Wittwång
  Maria Björeman Wittwång Legitimerad arbetsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning

  maria.bjoremanwittwang@iris.se
  011 – 500 00 41
  076 – 526 68 82

  Legitimerad arbetsterapeut och har grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, med inriktning kognitiv psykoterapi. Har arbetat sedan 1990, 20 år inom specialistpsykiatrin och övrig tid framför allt med personer som ingår i insatser med inriktning arbetsrehabilitering. Har arbetat med behandling individuellt och i grupp för personer med ångestproblematik, stress, utmattningsproblematik, smärta, sömnproblem mm. Har även arbetat med utredningar och psykoedukativa insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, också det både individuellt och i grupp.

  ”Att få se personer växa och utvecklas att tro på sin förmåga att kunna påverka sitt liv är fantastiskt. Att få vara en delaktig samtalspartner i denna resa är mitt mål som terapeut”.

 • Elisabeth Ågren
  Elisabeth Ågren Beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning

  elisabeth.agren@iris.se
  010-45 25 813
  072-40 21 924

  Filosofie kandidatexamen inom psykologi, inriktning PAO, och har grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1, med inriktning kognitiv psykoterapi/KBT. Har arbetat med fokus på psykisk ohälsa, inom rehabilitering och behandling sedan 1999, bl a på Arbetsförmedlingen, Öppenvård socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri. Vidareutbildningar inom MI, ACT, Traumafokuserad KBT, Mindfulness och Föräldrastöd Komet/Förstärkt Komet. Har också arbetat med metodutveckling; samordnat behandlingsinsatser inom öppenvård och utformat olika gruppbehandlingsprogram.

  ”Jag tror på utveckling och utgår i samtal ifrån det unika i varje människa, tillsammans undersöker vi vad som fungerar utifrån just dina/era värderingar och förutsättningar för ett bättre mående.”

Frågor och svar om Iris Terapi

Vad har terapeuterna för utbildning?

Terapeuterna är legitimerade eller har grundläggande psykoterapiutbildning och arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Det är litet olika vad terapeuterna har för grundutbildning och vilka deras specialiteter är. Kolla gärna in våra terapeuter »

Utifrån vilken metod jobbar ni?

Vi har kompetens både inom psykodynamisk och kognitiv beteendeterapeutisk tradition. På Iris Terapi arbetar vi alltid utifrån dig i centrum vilket innebär att vi anpassar innehåll och metod efter vad som passar just dig. Kolla gärna in texten om PDT respektive KBT om du vill veta mer om de olika terapiinriktningarna »

Hur vet jag vem jag får träffa?

Du väljer själv vilken terapeut som du vill träffa, utifrån vilka tider som finns tillgängliga att boka. När du har betalt din terapitimme låses bokningssystemet upp.
Se Bokning »
Se Betalning »

När får jag tid?

Vår ambition är att erbjuda tillräckligt med tider, så att du snabbt hittar en tid som passar dig. Du kan också kontakta oss med önskemål om datum och tid för besök. När du väl är kund hos oss kan vi gärna boka in en serie med tider, så att du har god möjlighet till långsiktig planering.

Kan jag avboka mina samtal och få tillbaka pengarna?

Ja, återbetalning sker endast om du avbokar 24 timmar innan bokad tid. Se regler för avbokning »

Hur fungerar det med ombokning?

Vid förhinder kan du avboka eller boka om din tid fram till 24 timmar före den bokade tiden. Se regler för avbokning »

Kan jag boka tid gratis med frikort?

Tyvärr inte, vi har inte avtal med regionerna ännu men vi jobbar på det.

Kan jag få psykoterapi på recept?

Det är möjligt att få fysisk aktivitet (FAR) på recept. Tyvärr finns det inget motsvarande för terapi. Det är regionerna som handhar FAR.

Kan jag få ekonomiskt stöd för att få psykoterapi?

Svaret på den frågan är i korthet ja.

Om du är anställd: Vi är godkända av Försäkringskassan, vilket innebär att arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för sina anställda, såsom stödjande samtal, via Försäkringskassan. Även om inte rehabiliteringsstöd söks eller godkänns kan åtgärder i form av psykoterapi räknas som förebyggande behandling eller rehabilitering och blir således avdragsgilla för företaget och skattefria för den anställde.

Om du är privatperson: Det kan finnas möjlighet att via egen försäkring få ersättning för terapisamtal. Det handlar då oftast om olika former av krisstöd. Om du hamnat i arbetslöshet och finns inom någon omställningsorganisation kan också det vara en väg för att få tillgång till psykoterapi.

Om du är under utbildning: En anställd psykiatriker, psykolog, socionom eller annan person med ett omvårdnadsyrke, som vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut, kan medges skatteavdrag för utgifter för egen psykoterapi som obligatoriskt ingår i utbildningen.

Kan jag vara säker på att mina personuppgifter hanteras säkert?

Vi använder en säker och användarvänlig plattform för bokning, samtal och journal. Verksamheten sker inom ramen för hälso- och sjukvård och med det följer lagstiftning som reglerar exempelvis hur personuppgifter ska hanteras. Terapeuterna har utifrån detta en lagstadgad tystnadsplikt.

Kan vi få stöd som par eller familj?

Ja. Vi har erfarenhet av att arbeta med par, familj eller grupp. Det går utmärkt att ha även denna typ av samtal digitalt.

Finns gruppbehandling?

Vi kommer under hösten (-23) att starta upp gruppbehandling för stresshantering. Vi har kompetens och erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd i grupp och om tillräcklig efterfrågan finns kan vi även starta upp detta.

Kan ni även förskriva medicin?

Nej. För bedömning av och behandling med farmaka, alltså mediciner, behöver du ta kontakt med exempelvis din lokala vårdcentral. Vi ger inte medicinska råd.

Hur vet jag att samtalen hjälper mig?

Det vet man inte i förväg, men erfarenhetsmässigt upplever de allra flesta som går i terapi att det känns meningsfullt och att de genererade insikterna och verktygen är användbara. Din terapeut och du formulerar tillsammans mål för behandlingen och det görs regelbundet en avstämning av hur hjälpsamma du upplever samtalen vara.

Kontakta oss på Iris Terapi

Vill du veta mer om hur Iris Terapi kan hjälpa dig som privatperson, ditt företag eller din organisation att återfå balansen i både privat- och arbetsliv?

Ditt företags framgångsfaktor är dina medarbetare. Vi kan skräddarsy en plan som passar just din verksamhet, oavsett om det är för en person eller en hel avdelning. Låt oss hjälpa dig att komma på rätt väg igen.

Låt oss bli er samarbetspartner!


För dig som privatperson – Vill du komma i kontakt med oss? Boka ditt första gratissamtal genom att klicka på knappen “Första samtalet“.
Efter det första gratissamtalet kan du köpa terapisessioner direkt i vår Shop – Klicka här för att komma dit » 

För dig som är arbetsgivare – Vill du som arbetsgivare ha en offert?
Ta kontakt med oss per e-post. Offertförfrågan är inte bindande.
Vill du köpa terapisessioner direkt, har du möjlighet att göra det i vår Shop – Klicka här för att komma dit »

Vi hör av oss så snart vi kan.
På vardagar försöker vi svara inom 24 timmar.

Du är även varmt välkommen att ringa oss genom Iris Kundtjänst på:
010-761 00 40

Pris och betalning för terapisamtal

För privatpersoner

1 session x 45 minuter samtal för 1200 kr ink. moms.
5 sessioner x 45 minuter samtal för 5750 kr ink. moms.
10 sessioner x 45 minuter samtal för 11000 kr ink. moms.

Det första samtalet är gratis (inventerande samtal 20 minuter)

Kontakta oss och boka tid här »

Betala via vår Shop

Efter ditt första gratissamtal gör du din betalning via nedan knapp för kommande terapisessioner.

Du är även varmt välkommen att ringa oss genom Iris Kundtjänst på:
010-761 00 40

För arbetsgivare

3 sessioner x 45 minuter samtal för 2700 kr ex. moms.
5 sessioner x 45 minuter samtal för 5000 kr ex. moms.
10 sessioner x 34 minuter samtal för 9500 kr ex .moms.

Betala via vår Shop

Ta kontakt med oss per e-post för offertförfrågan och frågor genom att klicka på knappen.

Kontakta oss »

Du är även varmt välkommen att ringa oss genom Iris Kundtjänst på:
010-761 00 40

För privatpersoner

1.200 kr ink. moms för 45 minuter samtal.

Kontakta och boka tid här »

Betala via formuläret på denna sida

Fyll i dina uppgifter och utför din betalning, så hör vi av oss så snart vi kan.
Vi försöker svara inom 24 h på vardagar.

Du är även varmt välkommen att ringa oss genom Iris Kundtjänst på:
010-761 00 40

För arbetsgivare

Ta kontakt med oss per e-post genom att klicka på knappen.

Kontakta oss »

*” anger obligatoriska fält

Namn * Required
Exempel: 199901020303 (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Jag vill betala * Required
Hantering av personuppgifter * Required

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för dig som köper Iris terapitjänster

 

Betalning

Du betalar i förväg innan du tar del av tjänsten.
Betalning sker idag genom kreditkort via Stripe.

Bokning och ombokning

Du bokar tid för terapisessionen här »

Vid förhinder kan du avboka eller boka om din tid fram till 24 timmar före den bokade tiden utan extra kostnad.

Du gör det direkt i bokningssystemet eller genom att kontakta oss på iristerapi@iris.se

Utebliven avbokning

Om du inte avbokar eller bokar om inom 24 timmar eller om du inte kommer till din terapisession, behöver vi ändå debitera dig.

Återbetalning

Återbetalning sker endast om du avbokar 24 timmar innan bokad tid, och inte vill boka om tiden.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten till eventuella prisändringar för terapitjänster. Om det sker kommer vi att meddela detta i vår bokningstjänst. Eventuella prisändringar kommer inte att påverka redan bokade tider eller betalningar.

Det är viktigt att du noggrant läser och förstår betalningsvillkoren innan du genomför din bokning. Genom att boka och betala för terapitjänsten bekräftar du ditt samtycke till de angivna betalningsvillkoren.

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Att förebygga stress genom att hitta balansen mellan arbete och privatliv

Läs mer här »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Vad är skillnaden på livsstress, arbetsrelaterad stress och akut stress?

Läs mer här »

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Ångest, rädslor och självförtroende med Hammarby Fotbolls Richard Magyar

Läs mer här »

På frågan om hur tidigare patienter upplevt insikter och verktyg som samtalen genererat som användbara får Iris Terapi 5/5 poäng!

Hört från patienter inom Iris Terapi

Citat från privatpersoner och uppdragsgivare om Iris Terapi

 • Det har varit enormt viktigt att få ha samtalen med någon utomstående, att få någon att bolla tankar och funderingar med, när många i närheten inte förstår hur man mår. (Privatperson)

 • Bemötandet från terapeuten var väldigt bra. Hon lyssnade aktivt och reflekterade kring det jag berättade. Jag fick goda och användbara råd som har förändrat mitt liv till det positiva. Min depression är nu på god väg att läka. (Privatperson)

 • Det gick snabbt att få tid för min medarbetare hos Iris terapeut. Jag har fått tydlig och bra återkoppling, som hjälpt mig i min roll som chef och min medarbetare är väldigt nöjd med sina samtal. (Chef)

 • Min ångest är efter samtalsserien mindre och min tro på mig själv betydligt större. Jag kan hantera mitt liv på ett betydligt mer adekvat sätt och är inte längre rädd för framtiden. (Privatperson)

 • Allt stöd jag fick hjälpte mig otroligt mycket under min arbetsprövning. Jag upplevde att terapeuten lyssnade och förstod på ett sätt som gjorde det lätt att öppna upp. Jag fick ett mycket fint bemötande och många kloka råd kring hur jag på bästa sätt kunde hantera min situation. Samtalen har bidragit till att jag blivit bättre på att kommunicera mina behov till andra. Sen tycker jag också att jag hanterar negativa automatiska tankar på ett bättre sätt nu. (Privatperson)

 • Det har varit en ögonöppnare för mig att prata om mina relationsproblem efter att jag helt stängt av efter flera år av psykisk misshandel. Terapeutens bemötande har varit med öppna armar, hon har lyssnat men också kommit med många bra råd och tankar och varje gång har jag lämnat våra möten lite starkare. Terapeuten har fått mig att se mig själv som viktig och inse att jag måste tänka mer på mig själv, något jag aldrig gjort tidigare. Att bara ha någon som lyssnar när man känner sig extremt ensam, är tillräckligt för att vilja gå på samtal. (Privatperson)

 • Jag har fått ifrågasätta mina tankar och hitta nya ”snällare” tankar om mig själv. Jag har blivit mycket bättre på att säga nej – samtalen har varit mycket hjälpsamma i min resa mot ett hälsosammare liv. (Privatperson)

 • Nu har jag en bättre förståelse kring mitt mående och mina beteenden. Helt otroligt att några samtal kan göra sådan skillnad. (Privatperson)

 • Jag fick bra hjälp med stresshantering, skräddarsydd efter min personlighet och aktuell livssituation. Mötena med terapeuten gick bra att ta på distans/länk, vilken innebar att jag kunde få hjälp direkt i vardagen, utan att behöva stressa iväg till någon mottagning. Jag märkte tydliga resultat redan efter ett antal behandlingstillfällen. Jag använder fortfarande de personligt anpassade verktygen, så jag är fortsatt mindre stressad. (Privatperson)

 • Jag har uppskattat terapeutens lugn och klokskap. Hon lyssnade verkligen på mig. Jag hade det jobbigt just då och samtalen lugnade mig och fick mig se annorlunda på min situation och även komma över min rädsla inför att våga söka nytt jobb. Nu är jag väldigt glad och lättad, då jag blivit erbjuden ett jobb som jag sökt. (Privatperson)

 • Att få göra upp med saker bakåt som jag inte visste var ouppklarade, att få hjälp med struktur och balans. Att lära känna sina gränser här och nu. Att få stöttning i att jag faktiskt kan vissa saker. Terapeuten har varit min stötta som jag behövt, och jag vet med säkerhet att jag hade varit i ett sämre läge nu om jag inte fått möjligheten att gå i terapi. (Privatperson)

 • Jag har upplevt att mina deltagare som har fått stöd från Iris terapeut har visat en snabbare utveckling och uppnått sina mål i större utsträckning än andra deltagare. Terapeutens kunskap och engagemang spelar en avgörande roll i deltagarnas individuella kunskapsutveckling och deras engagemang för att identifiera och nå nya mål. (Arbetskonsulent)

 • Man har många ursäkter och förnekar att man befinner sig i stress. Man lyssnar inte på kroppens signaler. Mötet med terapeuten fick mig att stanna upp och lyssna, förstå, reflektera och sätta mål för ett mindre stressigt liv. (Privatperson)

 • Jag skulle rekommendera andra att gå i samtal/terapi eftersom jag tycker att jag har fått så mycket positivt utav det. Jag tycker att det hjälpte mig att komma framåt och vidare i livet! (Privatperson)

 • Om jag tänker på en av mina deltagare som jag vet uppskattat samtalen så har jag upplevt att hen vuxit som person och blivit synbart lättare till mods. Hen har burit på en tung börda som gjort det svårt att se positivt på framtiden och på sina chanser att få en anställning. De bearbetande samtalen har gjort det lättare för mig i arbetet med att motivera deltagaren till att blicka framåt mot arbetsprövning och att stötta hen i att tro på sina egna förmågor och sin person. (Arbetskonsulent)

 • Som arbetskonsulent har jag verkligen uppskattat möjligheten att kunna diskutera och få feedback på mina idéer från en expert på området. Jag har fått bekräftelse på att jag tänkt och agerat på bästa sätt och vi har samrått kring åtgärder och planering för deltagaren. Det har känts bra. (Arbetskonsulent)

 • Jag arbetade med en deltagare som stötte på utmaningar i sin arbetsrehabilitering. Personen saknade motivation och verkade fastna i en svår situation. Det var frustrerande för både personen själv, mig som arbetskonsulent samt för Arbetsförmedlingen. Genom en serie samtal med Iris terapeut lyckades vi ändra på detta. Resultatet var fantastiskt – deltagaren tog körkort och fick en nystart genom att våga påbörja en utbildning. Det här är ett bra exempel på hur terapi och individuell support kan göra skillnad i en persons liv. (Arbetskonsulent)

 • Efter terapin kan jag nu säga att jag kommit från mitt telefonberoende och nu istället lever ett rikt och aktivt liv IRL. (Privatperson)

 • Min medarbetare är märkbart ”lättad” och verkar ha hittat tillbaka till sina styrkor. Medarbetaren verkar gladare och det har inte varit någon korttidsfrånvaro sedan terapins start. (Chef)

 • Jag har lärt mig så mycket om mig själv och har fått bra verktyg att använda både i nuet och i framtiden. Jag är på god väg att förändra mina djupt rotade negativa beteenden! (Privatperson)

 • Mina prestationskrav har sänkts - vilket är en förutsättning att jag ska kunna komma vidare med min situation och jag får jättebra stöd i den situation jag befinner mig i nu. Att känna sig trygg, få validering och känna hopp inför framtiden är en grogrund för att komma vidare när man gått sjukskriven lång tid och hamnat utanför arbetslivet etc. Jag är väldigt nöjd med Iris Hadar: upplägget, min handledare och terapeut, det stöd jag fått och den hjälp som finns för att jag ska komma vidare ut i arbetslivet - det känns väldigt tryggt & ger mig både hopp och styrka inför kommande arbetsliv! (Privatperson)

Vi kan bland annat hjälpa dig med följande utmaningar relaterade till psykisk hälsa och välbefinnande

Terapi kan vara till nytta för dig som har upplevt trauma eller lider av psykisk ohälsa.
Samtidigt kan det vara givande för dig som strävar efter att förbättra ditt ledarskap, ändra oönskade mönster eller stärka din självkänsla.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet.

Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet “dynamisk” betonar att individers inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans. I mötet med klienten är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå klientens problem och belägenhet. Samarbete och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningar, där acceptans innebär att terapeuten inte värderar och bedömer det som berättas, utan att man vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte heller råd och anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande av hur och varför klienten har hamnat ur kurs.

Inom vissa skolor är terapeutens tolkning av klientens överföringar – känslor och förhållningssätt från tidigare relationer – en viktig komponent. Andra skolor lägger större vikt vid den stödjande och bekräftande terapeutiska relationen för att ge klienten en möjlighet till tillit, insikt om hur man själv fungerar vad gäller rädslor och försvar, och om möjliga lösningar.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Den grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden.

Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag (till exempel spindlar, sociala situationer) till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster.

De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans. Dialektisk beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. Klienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår.

Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas.

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Affektiva svårigheter

Affektiva svårigheter är svårigheter med stämningsläget. Det finns både tillfälliga svårigheter inom detta och mer kroniska åkommor. Den vanligaste affektiva åkomman är depression. Att hamna i en depression, vid ett enstaka tillfälle eller återkommande, är rätt så vanligt. Det kan ske efter en livsomställning eller faktiskt bara komma av sig självt. Det är inte konstigt, men det är plågsamt. Symptom på depression kan vara nedstämdhet, trötthet, brist på lust och glädje, känsla av hopplöshet och värdelöshet, koncentrationssvårigheter, svåra känslor av ångest, irritation eller ilska, kroppsliga besvär eller självmordstankar.

Depressionen kan läka av sig själv, men oftast går den över snabbare och innebär ett mindre lidande om personen tar hjälp av någon professionell aktör som är kunnig inom området. Iris Terapi kan erbjuda professionellt samtalsstöd/psykoterapi. Även om det inte är lika vanligt som depressioner är det inte ovanligt att personer har svårt att vara i ett ”normalläge” i humöret. Man kan pendla från att känna sig deprimerad till att känna sig uppvarvad. Detta kallas bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom är en kronisk åkomma som kan innebära ett stort lidande för både personen som har åkomman och för dess anhöriga. Affektiv sjukdom behöver hanteras av vården och Iris Terapi kan erbjuda samtalsstöd/psykoterapi som ett komplement.

Kris och sorg

Livet blir inte alltid som man tänkt sig, och ibland blir det precis som man länge önskat och drömt om. Hur konstigt det än låter är det så att båda scenarier kan framkalla en livskris. Kanske att man fått drömjobbet eller fått ett efterlängtat barn. Och ändå hamnar man i att känna att livet är svårt, man kanske tappar sitt självförtroende eller sin energi och lust. Eller så mister man en viktig person i en olycka eller av sjuk- eller ålderdom vilket naturligt framkallar stor sorg och tomhet. Man kan också hamna i egen sjukdom eller arbetslöshet, vilket brukar ha stor effekt på hur man ser på sig själv och sin tillvaro.

Kris och sorg är naturliga delar av livet, och vi behöver möta dessa företeelser. Ofta blir det bra av sig självt med tiden, och om det vill sig väl har vi även vuxit av erfarenheten. Men det kan vara väldigt jobbigt när man är mitt i upplevelsen och att prata med en förstående annan, som en Iris terapeut, kan göra att det känns mer hanterbart och att man snabbare kommer vidare. Det förekommer också att kris och sorg övergår till att bli mer komplicerad, och då behöver man ett professionellt stöd. Det handlar då om vad som kallas komplicerad sorg, alltså en sorg som inte går över med tiden, eller olika efterdyningar efter en kris, som oro/ångest, nedstämdhet/depression eller till och med att krisen övergår till ett trauma.

Missbruks- eller beroendeproblematik

Ordet missbruk kan ha olika betydelser beroende på vem du frågar. För vissa är det kopplat till alkohol, droger eller mediciner. Andra tänker på tonåringars intensiva datorspelande eller en person vars ekonomi och familjeliv raserats på grund av spelberoende. Missbruks- och beroendeproblematik påverkar i hög grad såväl individens välmående som omgivande familj och nätverk. I familjer eller parrelationer där det förekommer missbruk eller psykisk sjukdom är det vanligt att anhöriga hamnar i medberoende.

Det är ofta är en lång och svår process att för det första få insikt om och för det andra att sedan jobba för att ersätta gamla dysfunktionella mönster med nya och mer hälsosamma sådana. Iris Terapi kan vara en partner på vägen mot ett hälsosammare liv, med insikt om och avstånd till tidigare missbruk eller beroende. Ibland behöver flera aktörer samarbeta för att hjälpa dig eller er på bästa sätt.

Neuropsykiatriska funktionsvarianter

Det är idag mycket vanligt att vi möter personer med olika typer av funktionsnedsättningar, eller funktionsvarianter som vi kallar det, inom det neuropsykiatriska området. ADHD och Autism är de vanligaste. ADHD innebär bl a svårigheter med uppmärksamhet samt att det finns en överaktivitet och en impulsivitet. Autism innebär att personen tolkar sin omgivning något annorlunda motför människor i allmänhet och utifrån det också fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället.

Att ha en neuropsykiatrisk funktionsvariant kan innebära att personen har styrkor som inte andra har, men det medför också ofta negativ påverkan på funktion i skola, jobb och i sociala sammanhang. Med det följer ofta ett personligt lidande. Iris Terapi har terapeuter som har lång erfarenhet av att ha arbetat med personer med olika typer av funktionsvarianter, för att möjliggöra en bättre vardag och ett mer funktionellt arbetsliv.

Relationella utmaningar

Vi är relationella varelser. Från början överlevde inte en människa helt på egen hand och vi är fortfarande beroende av att ha människor omkring oss som vi kan lita på och som validerar oss. Relationer kan vara riktigt svåra och vi kan behöva stöd i att hantera dessa. Det kan handla om att man som förälder/föräldrar upplever svårigheter i föräldrarollen. Det kan också handla om olika typer av konflikter, både på individnivå och inom grupper eller organisationer.

Även om det inte är rena konflikter kan olika typer av relationsproblem tära och ta mycket energi och då kan det finnas behov av att bolla med en utomstående för att komma vidare. Terapeuterna som arbetar inom Iris Terapi har lång erfarenhet av att arbeta med relationella frågeställningar, både i privat- och arbetslivet, och vi kan erbjuda såväl individuellt stöd som i par eller grupp. Vi har god erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar och erbjuder föräldrastöd i olika former.

Stress och utmattning

Det liv vi lever idag är ett liv som vi evolutionärt inte är helt redo för, eftersom vår hjärna inte förändrats i någon större utsträckning sedan mänsklighetens begynnelse, vilket våra livsbetingelser däremot gjort i stor utsträckning. Stress är en naturlig del av livet och något som vi alla upplever. Stress kan också vara bra, då den kan skärpa våra sinnen och förbereda oss för en utmaning. Men när påfrestningarna överstiger våra förmågor upplever vi stress. Ett långvarigt stresspåslag kan leda till utmattning, vilket är en av nutidens folksjukdomar.

Med stress följer ofta med tiden sömnsvårigheter, oro/ångest och nedstämdhet/depression. Det är viktigt att ha ett bra självomhändertagande och exempelvis se till att få tillräcklig återhämtning för att undvika negativa konsekvenser av stress. Stress och utmattning är en utmaning för det moderna arbetslivet, och något som arbetsgivare ofta får handskas med. Vi rekommenderar kontakt med professionell aktör för att som privatperson eller företag bli mer rustade att hantera stress. Iris Hadar och Iris Terapi har lång erfarenhet att arbeta med stressrelaterad ohälsa och erbjuder både individuellt stöd och gruppbehandling.

Sömnproblem

Flera av oss har upplevt svårigheter att sova någon gång i livet, vilket är normalt och ofta är resultatet av olika samverkande faktorer. Om sömnsvårigheterna blir långvariga och negativt påverkar din vardag, kan man säga att du har problem med sömnen. Det är många människor som har problem med insomning eller att ha en tillfredsställande djup sömn och då inte vaknar utvilade. Det blir lätt en ond cirkel av trötthet och oro, kanske nedstämdhet.

Får du inte tillräckligt med sömn kan det också hända att du har svårare för att hantera dina relationer, privata och professionella, på ett sätt som du önskar. Långvariga sömnproblem ger också negativa effekter på kroppen, då sömnen behövs för att t ex bygga immunförsvar och hålla bra hormonnivåer, ja helt enkelt att hålla kroppen i bra skick. Det går att komma till rätta med sömnproblem, men många gånger behövs kontakt med vård eller professionell samtalspartner, som exempelvis Iris Terapi.

Trauma

När vi människor är med om svåra händelser kan vi reagera på väldigt olika sätt. Den gemensamma nämnaren är dock att kroppen hamnar i en typ av stresstillstånd, att kroppens sympatiska nervsystem aktiveras. Den drabbade personen kan uppleva att den kallsvettas, att hjärtat slår hårt och fort och att andningen är ytlig. Det kan vara så att personen blir mer fokuserad och rådig och det kan också hända att kroppen stänger av, att personen svimmar eller hamnar i någon form av overklighetsupplevelse.

Med tiden brukar fler psykologiska reaktioner komma, som känslor av ilska och sorg och man kanske får svårhanterliga tankar om att man hade skuld i det hela eller någonting annat. Det kan bli svårare att vara uppmärksam och fokuserad på det man gör, och man kanske upplever tilltagande nedstämdhet eller ångest. En svår händelse är möjlig att bearbeta på egen hand eller med hjälp av ens privata nätverk, men en professionell samtalspartner som Iris Terapi är att föredra för att mer säkert komma vidare processen.

När en svår händelse av olika anledningar varit problematisk att hantera, att personen exempelvis känt att den inte haft någon handlingsmöjlighet i stunden, eller att den inte fått tillräckligt med stöd i närtid efter händelsen kan händelsen ”fastna” hos personen. Vi brukar då säga att personen blivit traumatiserad. Om traumat inte läker, utan finns kvar över tid och påverkar i det dagliga livet, pratar man om att personen drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. PTSD kräver professionell behandling.

Iris Terapi har lång erfarenhet av att arbeta med människor som bär på svåra erfarenheter och trauman. Vi kan vara en trygg medupplevare i traumabearbetningen och guida mot ett friare liv.

Ångestproblematik

Det är naturligt att känna ångest och rädsla. Det är från början en överlevnadsstrategi, som gjort att mänskligheten överlevt och fortsatt utvecklats. Men ångesten kan också bli för stor och finnas när den inte behövs. Liksom vara med hela tiden och bara ta energi. Då har naturlig uppmärksamhet och vaksamhet ersatts av en ångestproblematik.

Det finns olika typer av ångest, t ex sådan som ligger på mer eller mindre hela tiden, där personen oroar sig konstant för sådant som skulle kunna hända. Denna variant heter GAD, generaliserat ångestsyndrom. Det finns också ångestpåslag som kommer mycket hastigt på, exempelvis i en situation där personen känner sig obekväm. Det är ofta en mycket intensiv rädsla, en panikkänsla, där personen kan uppleva svår andnöd eller hjärtklappning. Detta kallas för panikångest, eller om man pratar om diagnosen för paniksyndrom. Ibland kopplas vår känsla av obehag och rädsla ihop med särskilda företeelser, t ex kan detta med att vara ”synlig” i sociala sammanhang skapa svår ångest. Det kan exempelvis handla om svårigheter att prata i grupp eller delta i olika sociala aktiviteter. Detta innebär förstås ett lidande då så mycket av vår tillvaro spenderas i sociala sammanhang och att det också finns många regler för hur vi ska bete oss. Denna typ av ångest benämns social ångest.

Rädslan kan också göra så att personen får tvångsmässiga tankar och/eller känner ett tvång att utföra handlingar för att minska sitt obehag, som att tvätta sig överdrivet ofta för att undvika att bli sjuk. Detta tar ofta enormt med energi och tid för den som är drabbad. Denna typ av ångeststörning benämns OCD, eller på svenska Tvångssyndrom. Det finns förstås många fler uttryck för rädsla som blivit för stor, och detta var exempel på de vanligaste ångestsymtomen. Oro och ångest går att lindra och i vissa fall att bota, men det är sällan något som en person kan göra helt på egen hand och här kan ett professionellt samtalsstöd, som t ex Iris Terapi, vara väl behjälpligt.

Ätstörningar

Ätstörningar är en samlingsterm för olika diagnoser som innebär problem med ätandet, och det finns en stark koppling till ångest samt ett tydligt inslag av (försök till) kontroll. Det kan yttra sig på olika sätt, till exempel genom undvikande av mat, episoder av överätning, beteenden för att göra sig av med maten, strikt kontrollerat ätande eller andra sätt att påverka sitt matintag – allt för att undvika ångestkänslor. Det är ofta kombinerat med en stark vilja att gå ner i vikt och en rigid uppfattning om såväl den egna kroppsformen som personligheten.

Det är vanligt att den som har en ätstörning har en helt annan bild av sig själv än den som omvärlden ser, den kan exempelvis se sig själv som ”tjock” även om omgivningen ser att den är mager. Med en ätstörningsproblematik följer ofta en negativ uppfattning om den egna personen, och starka känslor av självhat är inte ovanligt. Personen är vidare ofta snabb på att negativt kritisera sig själv och har svårt med positivt självomhändertagande.

Ätstörningar påverkar ofta livskvalitén starkt och innebär ett lidande för såväl den drabbade som anhöriga. Det går att bli frisk från en ätstörning och det kan också vara så att den drabbade bär med sig ätstörningen livet igenom, men då i bästa fall att ätstörningen är hanterbar och inte längre påverkar livet negativt.

Exempel på ätstörningsdiagnoser är: bulimi, anorexi, ortorexi, hetstätningsstörning (BED), undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och ätstörning UNS. Iris Terapi har terapeuter med mångårig erfarenhet av arbete med ätstörningsbehandling.

Texten är skriven av Michaela Eriksson, leg. psykoterapeut, samordnare och behandlingsansvarig för Iris Terapi.

Iris Hadar är en kvalitetssäkrad terapeutpraktik under IVO:s tillsyn.

Våra terapeuter har lång arbetslivserfarenhet och gedigen utbildningsgrund. Vi har en helhetssyn på människan, följder etiska riktlinjer och står under IVO:s tillsyn (inspektionen för vård och omsorg).

Iris Terapi | Digital psykoterapimottagning | Digital psykoterapi | Boka tid | Iris.se

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »