Uppdragsutbildning för synnedsatta eller hörselnedsatta samt döva

Är du rektor inom vuxenutbildningen i din kommun och har elever som är synnedsatta eller hörselnedsatta samt döva? Har du bristande resurser för att kunna tillgodose personens rätt till utbildning? Via Iris kan du på uppdragsbasis köpa individuellt anpassad undervisning utifrån elevens behov. Läs mer om erbjudandet här samt hur du kan efterfråga en skräddarsydd offert från oss!

Är du intresserad av Uppdragsutbildning för synnedsatta eller hörselnedsatta samt döva? Kontakta oss om offertförfrågan »

Studiemöjligheterna för elever som är synnedsatta eller hörselnedsatta samt döva ska inte längre vara beroende på vilken ort personen bor på, vilket det ofta är idag. Vi på Iris erbjuder fjärrundervisning för personer som är i behov av stöd i sin kommunala vuxenutbildning på grundläggande, gymnasial eller SFI-nivå för att personen ska kunna utbilda sig utan hinder. Vi erbjuder interaktiv undervisning i små grupper med behöriga lärare som har god erfarenhet av att utbilda målgruppen.

Om erbjudandet

På Iris grundläggande-, gymnasiala samt SFI-utbildning för syn-, eller hörselnedsatta samt döva får eleven via fjärrundervisning, de anpassningar och hjälpmedel den behöver i undervisningen för att klara studierna. Upplägget är individanpassat baserat på respektive elevs behov och förutsättningar.

Vi rekommenderar även att de elever som läser hos oss kan läsa en orienteringskurs inför sin vidare utbildning i grundläggande eller gymnasiala kurser! En sådan kurs ökar även måluppfyllelsen.

Exempel på kurser vi erbjuder:

Grundläggande kurser

 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Gymnasiala kurser

 • Svenska för Döva (SVNSVN01, SVNSVN02, SVNSVN03)
 • Engelska för Döva (ENLENE05, ENLENE06, ENLENE07)
 • Teckenspråk (SVKSVE0, SVKSVK01, SVKSVK02)
 • Matematik (MATMAT01x, MATMAT02x, MATMAT03x)
 • Samhällskunskap (SAMSAM01a1, SAMSAM01a2, SAMSAM01b)

Vad är fjärrundervisning?

Fjärrundervisning skiljer sig från traditionell distansundervisning där eleverna oftast har begränsad interaktion med läraren. Distansundervisning riktar sig oftast till elever som redan har goda kunskaper i ämnet eller elever som har god studievana och som är beredda att genomföra sina studier till stor del på egen hand. Det innebär att eleverna har lektioner med lärare i realtid på schemalagda tider motsvarande den timplan som erbjuds elever i lärande miljö på Komvux. Lektionerna planeras och genomförs precis som om eleverna skulle befinna sig i ett vanligt klassrum, fast digitalt. Utbildningen är flexibel och går att komplettera med arbete. Eleverna väljer själva vilken studietakt de ska studera, vilket gör att de oftast kan kombinera studier med arbete.

Verksamheter i Malmö och Göteborg

Vi har idag verksamheter i Malmö och Göteborg med erfaren personal på plats. I Malmö har vi bedrivit undervisning inom SFI för elever med synnedsättning eller hörselnedsättning sedan 1997. Det är från dessa två enheter som undervisningen kommer att ske, antingen på plats eller via fjärrundervisning.

Vilken kompetens finns på plats?

I båda våra verksamheter har vi behöriga lärare inom de kärnämnen som vi erbjuder, varav de flesta har arbetat flera år i verksamheten. Utöver det så har vi teckenspråkiga lärare (vi använder oss inte av tolk) vilket underlättar både i kommunikation med och undervisningen av eleverna. Vi har också en teckenspråkig specialpedagog som finns tillgänglig för samtliga elever. Vi har även språkstöd som har kunskap i punktskrift samt diverse hjälpmedel kopplat till synnedsättningar.

Hur går det till?

Låter detta intressant? Tveka inte att höra av dig till oss om offertförfrågan. Vi inkommer med offert samt förslag på upplägg utifrån dina behov inom 5 arbetsdagar.

Är du intresserad av en offert från oss? Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan!

 • Välj ärende i rullisten
 • Beskriv gärna ditt ärende kort här.

Translate »