i Iris YH, Magasinet

Utbilda dig till Automationsingenjör inom processindustri på Iris YH

”Du är med och bidrar till framtidens industri”

En utbildning till Automationsingenjör med inriktning mot Processindustri är ett säkert val för din framtid då behovet av utbildade automationsingenjörer är stort.

Iris YH har ställt några frågor om de nya utbildningarna till Emilia Aalto, som har varit med och tagit fram dem.

Framtagning av utbildningarna Automationsingenjör Processindustri på Iris YH

Emilia! Du har varit delaktig i att ta fram utbildningarna Automationsingenjör Processindustri på Iris YH! Vill du berätta mer om dem?

Automationsingenjör ProcessindustriIris YH är två utbildningar som vi har tagit fram i nära samarbete med arbetsgivare, däribland Sigma, AFRY och Midroc Automation. Utbildningarna är två år långa och man studerar på heltid. De riktar sig till problemlösare som vill vara med och skapa framtidens industri. Kanske har du arbetat som elkonstruktör eller maskinoperatör tidigare, eller helt enkelt har ett stort intresse för automatisering och produktionsprocesser.

Två utbildningar? Är det inte en utbildning men på fyra orter?

– Jo, Iris utbildning till Automationsingenjör Processindustri finns mycket riktigt på fyra orter i landet. I praktiken är det två utbildningar som skiljer sig lite åt i kursinnehåll och genomförande.

Automationsingenjör Processindustri i Stockholm är platsbunden vilket betyder att undervisningen sker på plats i våra lokaler.

Den andra utbildningen erbjuds på flera orter – Malmö och Gävle. Det innebär att viss undervisning kan ske på flera orter samtidigt via Teams eller Zoom.

Det som även skiljer dem båda åt är att utbildningen i Stockholm har en kurs i DCS-programmering (Distributed control system) medan utbildningen i Malmö och Gävle har en kurs i elkonstruktion med CAD.

Det som utmärker båda utbildningarna, är att en fjärdedel består av ren industriprogrammering. Det blir förstås en stor fördel inför studenternas LIA-perioder (Lärande i arbete).

Vad gör en automationsingenjör?

– En automationsingenjör ska kunna hantera olika styrsystem kopplade till driften av processanläggningar. Det handlar om allt ifrån felsökning och testning, till driftsättning, systemintegrationer och effektivisering av befintlig tillverkning. Men också om kravställning, projektering och dokumentation. Automationsingenjören ska kunna gå in och bedriva underhållsarbete och göra processkartläggningar för att se var och hur produktionen skulle kunna förbättras. En förbättring av driften är ett omfattande arbete där helhetsperspektiv krävs: hur påverkas övriga delar av produktionen om en ändring införs? Hur genomförs ändringar med minimala produktionsstopp? Kort sagt så är du är en viktig del i att bidra till framtidens industri.

Varför behövs yrkesrollen Automationsingenjör?

– Automationsingenjörens roll är avgörande för en mer hållbar industriproduktion samt för förbättringen av processer kopplade till exempelvis vatten och avlopp (VA) samt energi. Ju mer man kan effektivera och automatisera, desto mer kan vi minska vår energiförbrukning. Processindustrin handlar ju inte bara om att tillverka konsumtionsvaror utan också, exempelvis, om att arbeta mot en mer effektiv och miljövänlig energiproduktion. Allt som går att automatisera, kommer att automatiseras – därför är behovet stort och rör många olika branscher.

Är det lätt att få jobb som Automationsingenjör?

– Ja, det är det fina med att läsa en YH-utbildning. Utbildningen är framtagen i samarbete med arbetsgivarna och formad efter deras behov. Då den är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är det ett kvitto på att det finns ett behov av just den yrkesrollen. Även statistiken visar det, där 9 av 10 studerande kommer ut i arbete efter avslutad YH-utbildning. I Stockholm är Iris dessutom den enda utbildningsanordnaren med en inriktning mot just processindustri. Gävle och Malmö industrinästen med ett direkt behov av utbildad personal. Vi går ju mot ett mer automatiserat samhälle, så yrkesrollen kommer inte att försvinna.

Vad bör man vara intresserad av för att söka till någon av utbildningarna?

– Om du tidigare har studerat ellära och programmering är denna utbildning som gjord för dig!
Du ska tycka det är kul att grotta ner dig i elkonstruktion, att ta ett helhetsgrepp om komplexa styrsystem och kunna analysera hur en produktionskedja hänger ihop. Har du arbetslivserfarenhet kan du exempelvis ha jobbat som maskinoperatör, processoperatör eller med elkonstruktion.

Tack Emilia för bra svar! 

Translate »