Affärskommunikation

Vuxenutbildning

Vill du läsa affärskommunikation på distans? Välj Iris!

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. Ämnet berör såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen affärskommunikation är på 100p. Kurskod AFFAFÄ00S.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Lär dig affärskommunikation på Iris

Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter men såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Undervisningen i kursen affärskommunikation ska ge eleverna möjlighet att utveckla omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers affärsseder.

Vilken kommun bor du i? Se här i vilka kommuner vi erbjuder kursen i!

Om kursen affärskommunikation

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers affärsseder inom affärssammanhang. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur människor, företag och organisationer fungerar och verkar i andra länder. Eleven ska även lära sig att framställa ett affärsdokument inom affärssammanhang. Eleven ska ges möjlighet att lära sig arbeta genom telefon samt olika webbplatser. Kursen ska ge dig utbildning där du godkänner olika affärsdokument utifrån myndigheter. För dig som vill läsa kursen ger det även eleven möjlighet att utveckla det sociala inom kursen.

Genom att använda aktuella tekniker och medier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att föra fram budskap. Muntligt ska affärsspråket utvecklas genom presentationer med olika syften, till exempel försäljnings-, argumentations- eller informationssyfte.

Undervisningen i ämnet affärskommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om samhälleliga förhållanden i Sverige och i andra länder.
  • Kunskaper om kommunikationsmönster i olika länder.
  • Färdigheter i affärskommunikation i såväl muntlig som skriftlig kommunikation.
  • Förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med hjälp av lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
  • Färdigheter i att föra fram ett budskap med ett för ändamålet och mottagaren anpassat språk.
  • Förmåga att söka och bearbeta information.
  • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  • Förmåga att arbeta utifrån ett affärsdokument.
  • Förmågan att hitta information och utveckla det till ett affärsdokument.
  • Förmåga att ta information från olika webbplatser.

Vem kan läsa kursen affärskommunikation?

Affärskommunikation är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen affärskommunikation.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »