Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Iris arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning riktar sig till personer med synnedsättning som söker arbete, funderar på att utbilda sig eller starta eget.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter den här tjänsten intressant? Kontakta oss för mer information! »

Om utbildningen

Söker du arbete, funderar du på att utbilda dig eller starta eget? Oavsett vilka tankar du går i, så kan Iris ge dig stöd på vägen mot ditt mål. Vi har lång erfarenhet av att utbilda personer med synnedsättning och har framgångsrikt hittat vägar till arbete och studier.

Arbetsmarknadsutbildningen består av två delar, som delas in i två moduler.

Del 1: Förberedande utbildning

Modul 1 – Personlig inventering – ca 4 veckor

Vi startar med att se över din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, intressen och annat som har betydelse för att du ska nå dina mål. Tillsammans tar vi fram en gemensam planering baserat på resultatet från den kartläggning vi gjort under denna första period.

Modul 2 – Förberedande och orienterande insatser – ca 16 veckor

I modul 2 ingår bland annat arbetslivs- och studieorientering, datorkunskap och hjälpmedelsträning. Vi stöttar dig på olika sätt i ditt arbetssökande och hur du kan presentera dig för arbetsgivare. Vår Synpedagog ger dig stöd och ser till att du får prova nya arbetssätt, hjälpmedel och andra anpassningar om det behövs. Allt för att förbättra dina möjligheter att nå dina mål. Den förberedande delen avslutas med planering av arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ingår i del två av utbildningen.

Del 2: Arbetsmarknadsutbildning

Modul 3 – Arbetsplatsförlagt lärande (APL) – ca 14 veckor

Den näst sista delen av utbildningen är en form av praktik som du gör på ett eller flera företag under en kortare och en längre period. Syftet är att du ska få praktisk arbetslivserfarenhet inom det yrkesområde som vi kommit fram till under den förberedande delen av utbildningen.

Modul 4 – Anställningsförberedande lärande – ca 12 veckor

Modul 4 är den sista perioden av ditt arbetsplatsförlagda lärande och en fortsättning på modul 3. Målet i denna sista modul är att förbereda dig på bästa sätt inför en anställning. Du ska nu vara rustad och redo för att börja ditt nya jobb.

Pedagogiskt stöd under utbildningen?

Har du en funktionsnedsättning har du rätt att få pedagogiskt stöd (IPSU) under arbetsmarknadsutbildningen.

Läs mer om vad som gäller och hur du ansöker om IPSU här »

Låter utbildningen som något för dig? Kontakta oss så berättar vi mer!

Så går du tillväga

En arbetsmarknadsutbildning söker du via Arbetsförmedlingen.  Du behöver vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att få gå en arbetsmarknadsutbildning.

Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om utbildningen samt hur du ansöker till den.

Kontaktpersoner

Stockholm

Malmö

Västra Götaland

Örebro

Skövde

Växjö

Kristianstad

Tjänsten erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »