Arbetsplatsanpassningar

En anpassning av arbetsplatsen kan göra att du kan få bättre förutsättningar att utföra ditt arbete. Läs mer om hur du kan få rätt stöd på din arbetsplats!

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Kontakta oss för mer information! »

Om tjänsten

Om tjänsten

Om du har behov av speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Iris är experter och leverantör av anpassningar. Vi ger verktyg och individuell kompetensutveckling för att arbetssituationen ska fungera bra. Ibland behövs bara en enkel app – och kunskap om hur man använder den.

Vårt koncept innehåller 4 steg:

Analys – Vi samlar information om vilken typ av anpassningar som kan användas för att kompensera eventuella hinder i din arbetssituation

Utprovning – Vi provar av strategier och hjälpmedel – vad passar bäst för dig och din arbetsplats.

Installation, driftsättning och utbildning – Vi ser till att hjälpmedlen blir rätt installerade och integrerade i arbetsmiljön. Vi utbildar och tränar både dig och dina kollegor – så att anpassningen fungerar bra för alla.

Uppföljning och support – Vi följer upp att lösningen fungerar som den ska. Vi gör justeringar om det behövs.

Iris kan arbetsplatsanpassningar

Vi erbjuder arbetsplatsanpassningar i hela Sverige och inom en rad olika branscher, såsom handel, industri och tjänsteföretag. Vi har gjort arbetsplatsanpassningar både för grupper av anställda och för enskilda medarbetare på större företag med stor framgång. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Övningsföretag

Så går du tillväga

Så går du tillväga

Har du varit anställd i mer en ett år finns mer information på Försäkringskassan. Gäller det en nyanställning eller har du lönebidrag finns mer information på Arbetsfömedlingen. Du kan alltid även kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Magasinet

Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Swedish »