Bild och form 1b

Vuxenutbildning

Vill du läsa ämnet bild och form 1b på distans? Välj Iris!

För den som vill följa med i en allt mer global visuell kultur, är kursen bild och form 1b rätt val. Studierna i ämnet bild och form 1b syftar bland annat till grundläggande kunskaper inom samtliga bildområden med visuella två- eller tredimensionella framställningar, vilket exempelvis finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Kurskod: BILBIL01b

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen

Syftet med kursen bild och form 1B ska ge eleverna utvecklade kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Eleverna ska under kursens gång vidare öva upp förmågan att genom bilder illustrera betydelser i bilder, samt även övning i att analysera och tolka egna och andras bilder.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
  • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
  • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

Vem kan läsa kursen Bild och form?

Kursen bild och form 1b är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen bild och form 1b.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »