Branschkunskap inom handel och administration

Vuxenutbildning

Nu kan Iris som ny möjlighet erbjuda kursen kursen branschkunskap inom handel och administration. Är du intresserad av att läsa kursen branschkunskap inom handel och administration. Välj Iris!

Kursen branschkunskap inom handel och administration, handlar om den parallella koppling som finns mellan tillverkare, och kund samt om mängden av former och branschområden som berörs av handeln på lokal samt global nivå. Vilket resulterar i att eleverna som del av undervisningen även får inblick i exempelvis andra ämnesområden som har med affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring att göra. Kursen branschkunskap inom handel och administration är på 100 poäng och har kurskod: HANBRS0

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen branschkunskap inom handel och administration:

Med kursen branschkunskap inom handel och administration utvecklar du förutom kunskaper inom handels och tjänstesektorn, även färdigheter om andra ämnesområden som exempelvis praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap.

Undervisningen ska även bland annat leda till en ökad förmåga att i kundmötet, hålla god kvalité, vad gäller servicemedvetenhet samt bemötande. Som resultat av kursen, ska eleverna även ha en förståelse för sambandet mellan utbud och efterfrågan, vilket är en central del inom handel och administrationsyrken.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.
  • Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
  • Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
  • Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.
  • Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.
  • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  • Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
  • Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
  • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
  • Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Vem kan läsa kursen branschkunskap inom handel och administration?

Kursen branschkunskap inom handel och administration är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen branschkunskap inom handel och administration.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »