Dator- och kommunikationsteknik

Vuxenutbildning

Vill du läsa kursen på distans? Välj iris!

Kursen dator och kommunikationsteknik omfattar färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer, vilket innebär utvecklad erfarenhet av att optimera, administrera och diagnostisera dator- och kommunikationssystem i kombination med kompetens om hur instruktioner och manualer på svenska respektive engelska används. Även dokumentation av det egna arbetet ingår i samband med förmågan att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt, med en särskild betoning på det sistnämnda. Kursen dator och kommunikationsteknik är på 100 poäng. Kurskod: DAODAT01a

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen dator- och kommunikationsteknik

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med vanligt förekommande system och komponenter inom dator- och kommunikationsområdena.

Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk. Eleven ska få möjligheten att utveckla förmågan att arbeta med både data, bild och ljud, men även ljudsystem och interaktiva tekniker. Eleven ska få lära sig att utveckla och förstå dator och kommunikationssystem samt bild ljud och interaktiva presentation av databild. Personen i fråga kommer även få kunskaper om informationssäkerhet. Under kursens gång kommer eleven få möjlighet att utveckla en förmåga till att skapa och förstå system för presentation. Utbildningen ger även möjlighet att administrera underhålla och reparera dator och kommunikationssystem men även att installera administrera och underhålla. Undervisningen ska varva praktiska och laborativa moment med teoretiska moment. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera och behandla teknisk utrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt genom att dokumentera sitt arbete.

Centralt innehåll undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Grundläggande felsökningsmetodik.
  • Systemintegration.
  • Teknisk dokumentation av datorsystem.
  • Kundmottagning och ärendehantering, till exempel muntlig kundmottagning, kundmottagning med e-post och andra typer av ärendehanteringssystem.
  • Analysera användarkrav och översätta dem till konkreta lösningar.
  • Pedagogisk handledning av IT-system. Det pedagogiska tankesättet och kunskaper om tekniker för pedagogisk handledning, till exempel fjärrstyrning av muspekare.
  • Licenstyper och licenshantering.
  • Utvärdering och val av IT-produkter på marknaden i dagsläget.
  • Manualer och annan hjälpdokumentation för användare, till exempel enkel text, hypertext, bilder, filmer, inspelade musrörelser och menyhantering. Vem kan läsa kursen

Kursen dator och kommunikationsteknik är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen dator och kommunikationsteknik.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »