Dator- och nätverksteknik

Vuxenutbildning

Vill du läsa kursen på distans? Välj iris!

Kursen dator- och nätverksteknik bygger på ämnet Dator- och kommunikationsteknik, vilket är tänkt att ge yrkesmässiga kunskaper om underhåll och installation av olika datakommunikation och nätverkssystem. Kunskaperna inom området dator- och nätverksteknik syftar utöver ovan även till en utvecklad erfarenhet i optimering, administration och diagnostisering av datornätverkstekniska kommunikationssystem, vilket även inkluderas av en utvecklad kompetens i hur instruktioner och manualer på svenska respektive engelska ska användas. I undervisningen ingår även dokumentation av det egna arbetet, som även innebär förmågan att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt, med en särskild betoning på det sistnämnda. Kurskod: DAODAC0

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen

Undervisningen i ämnet Dator- och kommunikationsteknik inom kursen dator- och nätverksteknik ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att arbeta med vanligt förekommande datorsystem och komponenter. Genom undervisningen i dator- och nätverksteknik ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla kunskaper om system, enheter, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i befintliga nätverk.

Under kursen dator- och nätverksteknik kommer praktiska moment varvas med laborativa undersökningar i samband med den teoretiska undervisningen. De praktiska övningarna i kursen dator-och nätverksteknik ska ge eleverna en utvecklad förmåga att hantera och behandla datortekniska system samt annan utrustning som är vanligt förekommande i datoriserade miljöer. Eleverna ska   även genom skriftlig och muntlig dokumentation öva upp förmågan att utrycka kunskaper inom dator-och nätverksteknik.

Vidare kommer eleven under kursens gång utveckla förmågan att arbeta med både data, bild och ljud, men även ljudsystem och interaktiva tekniker. Eleven ska få lära sig att utveckla och förstå dator och kommunikationssystem samt bild ljud och interaktiva presentationer av databild. Personen i fråga kommer även få kunskaper om informationssäkerhet. Under kursens gång kommer eleven få möjlighet att utveckla en förmåga till att skapa och förstå system för presentation. Utbildningen ger även möjlighet till kunskaper som handlar om att installera, administrera, underhålla och reparera dator och kommunikationssystem.

Undervisningen i ämnet dator- och kommunikationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 2. Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 3. Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 4. Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.
 5. Förmåga att ge stöd och support till användare på ett serviceinriktat sätt.

Centrala delar:

 • Hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem.
 • Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt.
 • Protokoll för dataöverföring via nätverk.
 • Olika processortyper och deras användningsområden.
 • Vanliga operativsystem och deras egenskaper.
 • Prestanda för olika datalagringmedia. Lagring av data på optiska medier.
 • Begreppen switchning och routning.
 • Begreppet virtuella nät.
 • Interna och externa bussar, deras användningsområden och prestanda.
 • Säkerhetskopiering och virusskydd.
 • Installation av kringutrustning och uppgradering av drivrutiner.
 • Installation och underhåll av lokal skrivare.
 • Konfigurering av grafikkort.
 • Datorns start- och bootsekvenser samt inställning och uppgradering av dess BIOS (Basic Input/Output System) eller firmware.
 • Kontroll och optimering av datorers och datorsystems prestanda och funktion.
 • Felsökning i datorer och datorsystem.

Andra kurser i ämnet:

 1. Datorteknik 1a, 100 poäng.
 2. Datorteknik 1b, 100 poäng.
 3. Dator- och nätverksteknik, 100 poäng.
 4. Datorsamordning och support, 100 poäng.
 5. Digital kommunikationsteknik.

Vem kan läsa kursen dator- och nätverksteknik?
Kursen dator- och nätverksteknik är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen dator- och nätverksteknik eller andra kurser inom ämnet Dator- och kommunikationsteknik.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »